Juniorjægerpuljen

Danmarks Jægerforbunds medlemsudvalg administrerer ansøgningerne og juniorjægernes aktivitetspulje. 


Formål: 

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte lokale aktiviteter for juniorjægere. Aktiviteterne skal bestå af jagtfaglige emner såsom natur- og vildtkendskab, våben og skydning, efterbehandling af vildt, madlavning med vildt, jagtetik og ”hvad må jages”.

Målgruppe:

Juniorjægere, dvs. aktiviteten skal være målrettet juniorjægere og indholdet skal være tilpasset hertil.

Hvem kan søge

Foreninger, der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og sammenslutninger af sådanne foreninger, hvor samtlige medlemmer af foreningen er medlem af Danmarks jægerforbund. 

Hvor meget: 

Samlet puljestørrelse er kr. 50.000 i 2018.

Bevillingsudvalg: 

Danmarks Jægerforbunds Medlemsudvalg. 

Overordnet ansvar: 

Formanden for Medlemsudvalget, Leif Bach.

Ansøgning sendes til:

Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. Att.: Joan Brønnum Kvist på mail jbk@jaegerne.dk

Ansøgningsfrist: 

Ansøgninger behandles løbende, efter først til mølle princippet.


OBS: Original bilag og afrapportering skal være indsendt til ovenstående adresse senest 14 dage efter gennemførelse af Juniorjægeraktiviteten.

Yderligere oplysninger: 

Joan Brønnum Kvist: jbk@jaegerne.dk, tlf. 81 88 72 86.

 

Hent vejledning og ansøgningsskema her