Våbenpåtegning til glatløbede haglvåben

 

Der har til dags dato ofte været tvivl om, hvorledes jagtforeninger kan få lov til at give medlemmer, som ikke har jagttegn, våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben.

Politiet har nu lagt to nye blanketter på nettet, som er designet til jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund.

 

Proceduren er følgende:

1) Foreningen skal først godkendes til at kunne give våbenpåtegninger, ved at anvende den først nævnte blanket og naturligvis vedlægge de påkrævede dokumenter. I forbindelse med denne ansøgning, skal der vedlægges foreningens vedtægter.

Disse vedtægter skal jf. våbenbekendtgørelsens § 5 indeholde:

” …indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning  samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning…”

I standardvedtægterne for jagtforeninger er der indsat en bestemmelse 11, som indeholder de krav våbenbekendtgørelsen § 5 kræver for at jagtforeningens bestyrelse kan udstede våbenpåtegninger til sine medlemmer.

Hent standardvedtægter for jagtforeninger her.

Ved spørgsmål vedrørende ændringer til foreningens vedtægter, kontakt Juridisk Konsulent Mikala Høj Laursen 

Ansøgning om godkendelse til at give Våbenpåtegning på medlemsbeviser til jagtforeninger:

 

2) Derefter kan foreningen ansøge om at få godkendt det enkelte medlem, således denne kan få en våbenpåtegning.

Husk, at man skal være fyldt 16 år for at kunne få en våbenpåtegning til glatløbede haglvåben.

Ansøgning om godkendelse af medlem af jagtforening

 

3) Medlemmet modtager herefter en godkendelse fra politiet, der på samme måde som jagttegn forevises i forbindelse med erhvervelse af glatløbede haglgeværer –  efterfølgende foretages anmeldelse til politiet som sædvanligt.

 Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer og vekselsæt hertil