Elektronisk riffel- og elgskydebane

Natur- og jagtstiudvalget har 2 elektroniske riffelskydebaner (elgbaner).

Brugerne af elgbanerne har været meget positive. Elgbanen er meget let at håndtere, og så er den miljøvenlig, da den ikke forurener. For at flere kan få glæde af elgbanerne, vil vi hermed gøre opmærksom på eksistensen af disse.

Det er klart, at elgbanen først og fremmest skal tjene det formål den er købt ind til nemlig natur- og jagtsti, men at den i ledige stunder kan udlånes til regioner, kredse og lokale jagtforeninger.

Elgbanerne administreres af jagtsti-koordinatorerne i kreds 1 og 7. Kontakt den lokale koordinator eller se mere på kredsenes egen hjemmeside. 

Udstyret består af:
  • En eko-aims riffel
  • En eko-aims riffel skydeskive
  • En eko-aims løbebane med elgskive
  • PC-laptop samt ekstra skærm
Ekstraudstyr:
  • 2 stk. foldebare pavilloner ALU 3 x 3 m + 2 x 2 stk. sidevægge.
  • En 2000 W-generator til brug ude i terrænet.