Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning 2016

Danmarks Jægerforbunds Jagthornsudvalg byder i samarbejde med Auning jagtforening, Dansk landbrugsmuseum og Herregårdsmuset Gl. Estrup velkommen til forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning 2016, hvortil også tilskuere er meget velkomne. Fri entre, dog skal der betales entre til selve muserne.

Deltagelse

Kun medlemmer af Danmarks Jæger forbund som er berettiget til at stille op, kan tilmelde sig.

Det vil sige medlemmer som tidligere har været deltaget i Mesterskabets klasse A eller Mester. 

Har man været fraværende fra mesterskabet mere end 1 år, skal man læse reglerne for indplacering til forbundsmesterskabet. 

B- klassen solo kan man  kun deltage i ved kvalifikation i kreds duelighedsprøverne og de 3 som rykker ned fra A-klassen, fra sidste års mesterskab. 

Grupper som ønsker at stille op i B-klasse kan frit stille op.

 

Det anbefales at man læser reglerne for deltagelse og indplacering.

For B-klassen for soloblæsere på både Fürst-Pless- og Parforce-horn. 

Man kan kun tilmelde sig Forbunds mesterskabet i solo B-klassen, hvis man i foråret 2016 har kvalificeret sig ved duelighedsprøven i den kreds, hvori man har sin bopæl. Kvalifikationen skal endvidere være sket på den horntype, som man ønsker at stille op med. 
Blæsere, som i henhold til reglerne tidligere har kvalificeret sig og er rykket op i en højere klasse, blæsere der er rykket ned fra Mester-klassen eller A-klassen sidste år, kan som tidligere, frit tilmelde sig i den klasse man er kommet i. Kun nedrykkere til B-Klassen fra sidste års mesterskab kan stille op i B-klassen. Alle andre skal kvalificere sig gennem kreds duelighedsprøverne. (Solo) Der er fri tilmelding for Grupper til B-klassen Soloblæsere/gruppeledere skal melde deres ankomst til mesterskabs-sekretariatet.

Der konkurreres i følgende discipliner:
1. Soloblæsning for Fürst-Plesshorn i Mester-, A- og B-klasse.
2. Soloblæsning for Parforcehorn i Mester-, A- og B-klasse.
3. Gruppeblæsning for grupper i Mester-, A- og B-klasse.
4. Gruppeblæsning for Eb-horngrupper


Tilmelding og betaling skal ske online via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.Der skal ved valg af frie stykker, som ikke findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, Uploades en node for hvert frit stykke, som Pdf. Filen må ikke være over 2mb. Noder til frie signaler/musikstykker, må ikke være identiske med de bundne opgaver i de respektive klasser. Tilmelding skal være foretaget på Danmarks jægerforbunds hjemmeside under aktiviteter, senest mandag d. 25. april 2016. Blæsere, som tilmelder sig senere, kan ikke forvente at deltage. Den elektroniske tilmelding lukker automatisk når datoen nås. Noder til de frie opgaver med eventuelle dommerkommentarer kan efter mesterskabets afslutning af-hentes i mesterskabssekretariatet. 

Pris: Deltagergebyret er kr. 200,00 pr. blæser. Gebyret indbetales online samtidig med tilmeldingen til Danmarks Jægerforbund. Der er et mindre kortgebyr som bliver opkrævet ved betaling. Det er muligt at fortryde tilmeldingen og afmelde indtil mandag den 25. april
2016.

Instrumenter: Til såvel solo- som gruppeblæsning skal anvendes jagthorn, Fürst-Pless- eller
Parforcehorn, der stemmer i Bb. Ved anvendelse af horn med ventiler må disse ikke benyttes.
Håndholdte noder i A5 format er tilladt til de frie stykker i alle klasser og til det komponerede
stykke i Mesterklassen (grupper). Noden må sættes i holder, der kan på monteres hornet. Der
tillades ikke opstilling af gulvstativer.
Signaler: Mesterklasserne solo blæses to bundne signaler. Et kategori A-signal og Et kategori
B-signal som offentliggøres i april og maj nummeret af Jæger, desuden to frie signaler/jagtmusikstykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6
minutter, stykkerne skal være på mindst 24 takter og må ikke være identiske med de to bundne.

A-og B-klassen i soloblæsning blæses to bundne signaler
Et kategori A-signal og Et kategori B-signal som offentliggøres i april og maj nummeret af Jæger
Desuden to frie signaler/jagtmusikstykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter, stykkerne skal være på mindst 24 takter og må ikke være identiske med de to bundne signaler.
Mesterklassen i gruppeblæsning. Blæser i alt fire signaler: Et kategori A-signal, offentliggøres i april og maj nummeret af Jæger. Et ukendt signal/jagtmusikstykke, hvori alle stemmer skal besættes og offentliggøres på jægerforbundets hjemmeside senest 8 måneder før mesterskabet.
Hertil kommer endvidere 2 frie signaler/jagtmusikstykker. To frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, stykkerne skal være på mindst 24 takter, og må ikke være identiske med det bundne signal.
A-og B-klassen i gruppeblæsning blæses to bundne signaler: Et kategori A-signal og - Et kategori B-signal som offentliggøres i april og maj nummeret af Jæger. Desuden to frie signaler/jagtmusik-stykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter, skal være på mindst 24 takter og må ikke være identiske med de to bundne.
Eb-hornklassen blæses to frie jagtmusikstykker. Disse stykker må sammenlagt maksimalt vare 8 minutter. Håndholdte noder i A5 format er tilladt. Noden må sættes i holdere, der kan på monteres hornet. Der tillades ikke opstilling af gulvstativer. Overskrides den maximale tilladte tid for frie signaler/musikstykker vil præstationen blive trukket i point.
Ved gruppeblæsning - undtagen gruppeblæsning i Mesterklassen - står det grupperne frit for at blæse såvel bundne som frie signaler/musikstykker unison eller flerstemmigt, men ved flerstemmig blæsning skal alle stemmerne være besat.
Ingen blæser må deltage i mere end én gruppe. Dog undtaget deltagere i Eb-horns grupperne og den musikalske leder af Bb-grupperne, som kan være medlem i en anden gruppe.
Signalerne skal blæses efter Danmarks Jægerforbunds officielle jagthornsnoder, der findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Vigtigt: Læs reglerne for Forbundsmesterskabet på: www.blæsjagthorn.dk

Se reglerne for indplacering til FM.

Følgende bundne signaler er udtrukket:

B-klassen:

 • Solo:
 • Fürst-Pless: Agerhønen (22),Kronhjorten (25)
 • Parforce: Rågen (35), Fasanen (20)
 • Grupper: Hyldest til grævlingen (13), Gåsen (32)

A-klassen:

 • Solo:
 • Fürst-Pless: Kragen (24),Vækning (26)
 • Parforce:Vildsvinet (39),Sommerbukken (30
 • Grupper: Hundefanfare (33),Vildanden (21)

Mester-klassen:

 • Solo:
 • Fürst-Pless: Sneppen (23),Begrüssung (28)
 • Parforce: På gensyn (42), Jagtvelkomst (27)
 • Grupper: Blishønen (40)

Bedømmelse: Bedømmelsen bliver foretaget af dommere, som alle er professionelle musikere. Der gives point for løsning af opgaverne således:
1. Klang og intonation.
2. Noderigtighed og musikalitet.
3. Sværhedsgrad af frie opgaver.
4. Samlet helhedsindtryk og optræden.

Præmiering:
Der tildeles remfæstelser/medaljer med årstalsbånd som nedenfor:

Mesterklasserne:

 1. -placering: guld med egeløv.
 2. -placering: sølv med egeløv.
 3. -placering: bronze med egeløv.

 A- og B-klasserne:

 1. -placering: guld.
 2. -placering: sølv.
 3. -placering: bronze.

Ved både solo- og gruppeblæsning tildeles 1. pladsen – udover remfæstelser/medaljer en vandrepokal udsat af Danmarks Jægerforbund. Vandrepokalen kan ikke vindes til ejendom, men et erindringsbæger tildeles på dagen til vinderen af den pågældende klasse. I Eb-hornsklassen tildeles 1. pladsen en pokal til ejendom, samt guldmedajle m. Egeløv. Samtlige deltagere modtager endvidere en erindringsnål, samt et diplom med point og placering.

Program:

 • Kl. 8.30 Velkomst og fællesblæsning
 • Kl. 9.00 Konkurrencen indledes
 • Ca. Kl. 11.30 Frokostpause
 • Ca. Kl. 12.30 Konkurrencen genoptages
 • Ca. Kl. 17.30 Konkurrencen slutter. Hvorefter vinderne præsenteres og
  præmier m. m. overrækkes.
 • Ca. Kl. 18.00 Afslutning.

De samlede resultater kan derefter ses ophængt ved sekretariatet. Oversigt over op og nedrykkere kan ses på DJ´s hjemmeside omkring 1. oktober.
Katalog: Kataloget bliver fremsendt til den enkelte blæser som mail – solo som gruppe – forud for mesterskabet, og kan desuden findes på DJ´s hjemmeside ca. 10 dage før mesterskabets afholdelse. Kataloget vil blive udleveret, når man på dagen melder sin ankomst i sekretariatet.
Sted: Jagthornsmesterskabet finder sted på herregården Gammel Estrup.

Djurslands historie er tæt forbundet med de mange slotte og herregårde, der findes her. Gammel Estrup - Herregården ligger smukt placeret på Norddjursland ved Auning, og herregården er en af Danmarks bedst bevarede renæssanceherregårde. Gammel Estrups historie kan føres tilbage til 1300-tallet, og stedet var i 600 år i slægten Scheels eje. Familien var en af landets rigeste og mest indflydelsesrige i 1600- og 1700-tallet, og det siges, at den regerende Scheel kunne ride hele vejen fra Grenaa til Viborg udelukkende på egne jorde. I dag er den gamle herregårdmuseum og fremstår som et enestående eksempel på de danske herregårde og det liv, der blev levet blandt herskab og tjenestefolk i århundreder. Museet er et interiørmuseum med et væld af smukke møbler, gobeliner, malerier og andre genstande, og der er lagt stor vægt på at indrette de forskellige værelser, gange og sale så autentisk så muligt. Her kan du se hvordan både herskab og tjenestefolk levede igennem århundreder. På Gammel Estrup findes endvidere Dansk Landbrugsmuseum som er det statslige og nationale museum for landbruget, landbokulturen, landbrug-ets følgeindustrier og måltidets kulturhistorie. Museet er det eneste af statens kulturhistoriske museer, der ligger uden for købenshavnområdet.

Overnatningsmuligheder:

Camping:
Auning Camping ”Djurslands Perle”
Reimersvej 13, 8963 Auning
Telefon:86 48 33 97

Hoteller:
Auning Kro v/ Henrik Og Susanne Jensen
Torvegade 12, 8963 Auning
Telefon:86 48 34 53

Allingåbro Hotel - Bed & Breakfast Djursland
Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro
Telefon:51 34 23 64

På udvalgets vegne:
Bjarne Rasmussen, Formand for jagthornsudvalget