Våbenopbevaring på efterskoler

En arbejdsgruppe af efterskoler har sammen med Danmarks Jægerforbund arbejdet på at lave en vejledning, der skal gøre det mere tydeligt for skolerne, hvilke krav de skal opfylde for at leve op til lovgivningen. Vejledningen er udarbejdet at våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen og er gennemlæst af politiet.

På efterskoledagen kan du lærere og forstandere møde en ekspert i våbenopbevaring. Find ud af hvilke krav der stilles til netop jeres skole, og find det niveau som passer jer, så I ikke ender med at investere i et for dyrt system.

På workshoppen får du konkrete input til hvad I skal arbejde videre med på skolen. På workshoppen er det også muligt at dele og trykprøve skolens erfaringer med sikkerhed ved jagt. Det er essentielt at skolerne har styr på sikkerhedsprocedurer og forsikringer ved jagt og jagttegnsundervisning.