Natur- og terrænpleje (udsætning)

Mød Sebastian Benkhe (foto) som til dagligt er konsulent i markvildtindsatsen. Sebastian er ninja i natur og kan fortælle dig en masse om den natur vi glæder os over at færdes i, og som vi nyder at høste fra. Dan et markvildtlav og få haren og agerhønen tilbage. Det er budskabet fra Jægerforbundets markvildtindsats, som tilbyder rådgivning til landmænd, og hjælp til at danne markvildtlav.

Samarbejde på tværs af skel

Markvildt er det vildt, der har sit primære levested i agerlandet. Særligt er der i disse år fokus på hare og agerhøne. Der er brug for en indsats, og Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med en lang række andre grønne organisationer igangsat et projekt, der skal skabe bedre vilkår for markvildtet gennem etablering af et landsdækkende net af markvildtlav.

I Markvildtlavene er landbrugene, lodsejerne og jægerne de vigtigste aktører. Det er frivilligt at oprette og deltage i markvildtlavene.