Markvildt - lav god natur og terrænpleje

Småvildt som harer og agerhøns har det hårdt i den danske natur, da vores natur igennem de sidste par generationer har ændret sig meget. Jægerne er vilde med natur, og nyder både at være i den og selvfølgelig også at høste af dens overskud. 

En dygtig jæger investerer derfor tid og penge i at pleje natur til glæde for mange andre end sig selv. At være en dygtig naturplejer hører derfor også med til at være en dygtig jæger.  

På denne workshop møder du Rasmus Ahlmann som er natur- og vildtkonsulent hos Danmarks Jægerforbund. Han vil lære dig, hvordan du med simple tiltag kommer igang med at gøre noget godt for naturen, og det vildt der lever i den. 

Workshoppen foregår udendørs. Du får træer og planter mellem hænder, og sikkert også jord under neglene. 

Samarbejde på tværs af skel

Markvildt er det vildt, der har sit primære levested i agerlandet. Særligt er der i disse år fokus på hare og agerhøne. Der er brug for en indsats, og Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med en lang række andre grønne organisationer fokus på projekter, der skal skabe bedre vilkår for markvildtet gennem etablering af bedre biodiversitet i det åbne land.