Jagthundetræning

Hunden er jægeren vigtigste redskab og bedste ven, så uden hund er der ingen jagt. Der findes rigtig mange racer af hunde som egner sig til jagt, og flere af dem er fremavlet til specielle jagtformer. Jagthundene nedstammer ligesom alle andre hunde fra ulvene, og jægere har igennem årtusinderne fremavlet forskellige egenskaber hos jagthundene. Forskningen viser, at ulven blev en del af menneskets verden og fulgte dem på jagt for mere end 19.000 år siden.

”Ingen jagt uden hund” har været et kendt slogan igennem mange år, men når det er sagt, skal valget også være velovervejet, og man bør træffe sit valg ud fra en prioriteret rækkefølge. Inden man beslutter sig for at anskaffe sig en jagthund, kan det anbefales at gøre sig nogle overvejelser omkring det behov man har. Det er vigtigt, at den race man vælger passer til netop dette behov. Her tænkes især på de jagtmuligheder, man har, og den jagtform man ønsker at anvende hunden til.

Elever fra Flyvesandet Efterskole har totalt styr på det med hundetræning og bruger rigtig meget tid sammen med deres hunde, og flere elever har deres egen hund med på skolen. Mød de engagerede elever og deres skarpe hunde, som er fundamentet for næsten enhver jagt.

Læs mere om uddannelsen til jagthundeinstruktør.