Fældefangst - et vigtigt jægerhåndværk

 

Vil du pleje dit revir rigtig godt og sørge for at naturen har de bedste betingelser, må du lære det rigtige jægerhåndværk. Med fælder har jægerne en række muligheder for at forvalte naturen og skabe rammen for den natur som ønskes fremhævet. Fældefangst er enormt spændende og udfordrende, men det er ingen let sag. Du skal kende meget til både vildtet og naturen. 

Udover en række lovkrav kræver fældefangst af vildt også et stærkt jægerhåndværk. Det at kende til vildtets ve og vel er grundlaget for fældefangsten.  

Elever fra Aalestrup Naturefterskole har totalt styr på det med fælder. De bruger rigtig mange timer i naturen, og på workshoppen kan du møde de engagerede elever og lærere og få alle de gode fifs til at komme godt igang med fældefangst.

Med fældefangst får du også en rigtig god metode til at få adgang til jagt. Hvis du tilbyder din lokale landmand eller jagtkonsortie at hjælpe med fældefangsten, får du med garanti en nemmere vej til  at være med i et revir.     

Læs mere om fældefangst