Prøveregler

Fælles markprøveregler for stående jagthunde

SJD Fælles Markprøveregler for stående jagthunde i Danmark - gældende fra 15. december 2021

Apporteringsprøveregler for jagthunde

 

 

Såfremt du ønsker at udskrive apporteringsreglerne, skal du først downloade pjecen som en pdf fil

Regler for DJ's udvidede apporteringsprøve og FM

 

Almindelige bestemmelser ifm. afholdelse af Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve og Forbundsmesterskab.

(Ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021)

Regler for DJ's Racedyst

Regler for Danmarks Jægerforbunds Racedyst 

(Vedtaget på møde i Hundeaktivitetsudvalget den 29. november 2018)

Regler for Schweissprøver i DJ's regi

Dansk Kennel Klubs Schweissprøveregler