Regler for DJ's udvidede apporteringsprøver og forbundsmesterskab

Indledning: 

Regler for Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringprøve og forbundsmesterskab er revideret den 25. februar 2016 i prøveudvalget og ændringerne er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning. 

Formål:

Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af egnet apporterende jagthunde for derigennem at medvirke til at højne jagtkulturen og jagtens anseelse. 

Prøvernes afholdelse:

Prøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund. Prøverne kan afholdes som lokale foreningsprøver eller som kredsprøver. Prøverne må ikke afholdes før 16. april i indeværende år.

Administrative bestemmelser, herunder tilmelding/betaling til prøverne samt regler for afvikling og bedømmelse af de tre hovedområder (apportering af fuglevildt, apportering fra vand samt apportering af hårvildt) kan ses i den udarbejdede pjece "Regler for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab". Her finder du endvidere b.la. bedømmelsesregler, udtagelsesregler for kvalifikation til forbundsmesterskabet m.v.