FM i Udvidet apportering

Det er Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve, der er fundament for mesterskabet.

Hundene afprøves på tre baner: Apportering af ænder fra vand, apportering af fuglevildt og apportering af hårvildt. Hundene skal vise arbejdsglæde og vilje, de skal være dirigerbare, de skal evne at markere udkastede apportemner, de skal vise selvstændigt søg, og de skal naturligvis opsamle og bringe fundet vildt på korrekt vis til deres fører.

Læs mere om reglerne for udvidet apportering og FM her. (opdateret 01.01.2021)