Jagthundeudvalg

Her kan du læse om de opstillede formål for Jagthundeudvalget og få indblik i de opstillede målsætninger for udvalget.

Mål

  • Jagthundeudvalgets mål er at sikre, at DJ´s engagement i jagthunde-arbejdet målrettes DJ's medlemmer med interesse for jagten med hund. 
  • Jagthundeudvalgets mål er at udbrede kendskabet til alle grene inden for jagthundearbejdet, og varetage jagthundenes interesser.
  • Jagthundeudvalgets mål er at sikre, at der er uddannelsesmuligheder for jagthundeinstruktørerne således at, jagthundeinstruktørerne er i stand til at undervise efter principperne i ”positiv indlæring. ”
  • Jagthundeudvalget rådgiver Hovedbestyrelsen i jagthundefaglige spørgsmål.
  • Jagthundeudvalgets mål er at sikre information til DJ’s medlemmer om jagten med hund.

 

Opgaver

Jagthundeudvalget iværksætter initiativer, der sikrer, at målsætningerne nås.

Jagthundeudvalget gennemgår og godkender indkomne forslag fra Hundeaktivitetsudvalget vedr. ændringer af nuværende prøver eller etablering af nye prøver.

Jagthundeudvalget sikrer forbundsinstruktørernes og jagthundeinstruktørernes uddannelse og efteruddannelse.