Studerende og erhverv

Vildtet og jagten repræsenterer en høj værdi i Danmark. Først og fremmest udgør vildtet og jagten en stor rekreativ faktor for mange mennesker herhjemme. For at sikre vildtet og dermed de fremtidige jagtmuligheder bedst muligt, eksisterer der et behov for at uddanne personer med en omfattende viden om emnet. Retten til at udnytte vildtbestande gennem fornuftig jagt er nemlig betinget af, at jægernes viden, image og uddannelsesniveau er i orden, hvilket kun kan sikres, hvis jægere på alle niveauer tilbydes brede muligheder for grund- og efteruddannelse.

Udbuddet af uddannelser vil i fremtiden frem for alt påhvile jægernes organisation, og her har Jægerforbundet et klart og overordnet ansvar. Igennem denne virksomhed kan Jægerforbundet sikre sin position som ansvarlig institution over for såvel jægerskaren som befolkningen og myndighederne.

På dette område finder du materiale og information målrettet studerende eller erhvervsaktive personer, hvor vildtforvaltning indgår som en del af deres arbejde.

Denne målgruppe er fremtidens forvaltere af naturen, og derfor en meget vigtigt målgruppe at uddanne inden for jagt og vildtforvaltning.  

Nogle af uddannelserne/kurserne afholdes af Danmarks Jægerforbund, Vildtforvaltningsskolen, mens andre udbydes i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Derfor vil tilmelding og ansøgning om optagelse til nogle uddannelser/kurser nogle gange foregå på anden vis end vores "normale" uddannelser/kurser.

Det gælder kurser i vildtforvaltning til studerende på universiteter mv. f.eks. undervisning af Skov og Naturteknikere med speciale i biotop og vildtpleje, SLING studerende og studerende fra KU-LIFE.