Uddannelse til Herregaardsjæger og Vildtforvalter

Er du vild

med jagt og natur, og drømmer du om en uddannelse indenfor jagt- og vildtforvaltning, så er herregaardsjæger- og vildtforvalteruddanmelsen måske lige noget for dig. 

Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde professionelt med natur og jagt. 

Uddannelsen
Herregaardsjægeruddannelsen er et forløb med skiftevis teori på vildtforvaltningsskolen og elevtid hos en læremester. 

Herregaardsjægeruddanelsen afsluttes med en vildtforvalteruddannelse. Uddannelsen er tidsmæssigt berammet til fire et halvt år. 

Uddannelsen er SU-berettiget på skoleopholdene (medmindre disse betales af læremester), og du aflønnes af læremesteren i elevtiden. 

Forpraktik
Du skal gennemføre en forpraktik for at starte på uddannelsen. Forpraktikken er af min. 3 måneders varighed hos en godkendt praktikvært. 

Elevtid
Elevtiden starter efter 1. skoleophold, som varer 3 måneder. Herefter har du 11 måneders elevtid. 1. elevår afsluttes med en egnethedsprøve, som skal bestås, før du kan gennemføre de næste to elevår. 

Hvem er du
Du er min. 18 år, har kørekort og jagttegn samt bestået folkeskolens afgangsprøve med min. karakteren 2 i dansk og matematik.

Mere information
Har du spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte Peter Smærup på telefon: 88 88 75 61 eller pr. mail: psm@jaegerne.dk

 

Arbejdet som Herregaardsjæger og Vildtforvalter

Du er hovedansvarlig for et større jagtdistrikt. Det er oftest et areal, som hører til et gods eller en anden større jordbesiddelse. På disse ejendomme er jagtvæsenet en vigtig driftsgren på linje med skovbrug, og det er en betydelig indtægtskilde at udleje jagten periodevis og afholde større jagtselskaber.

For at være herregaardsjæger skal du have et godt helbred og en god fysik. Arbejdet kræver, at du har interesse for naturen, evner for økonomisk tilrettelæggelse og ansvarsfuldhed og at du tilrettelægger arbejdet, så der sikres et økonomisk overskud.

Ud over at være skytte arbejder du som naturforvalter. Du opdrætter og udsætter vildtfugle, som fx fasaner, agerhøns og gråænder. Det hører også til dit arbejdsområde at anlægge og vedligeholde beplantninger, fodermarker, kunstige søer m.m. En væsentlig opgave er at planlægge og afholde større og mindre jagter. Det er også din opgave at forhindre ulovlig jagt inden for dit område.

Arbejdet foregår udendørs i al slags vejr og ofte alene. På større distrikter kan skytten dog have assistenter, og ofte har skytten også ansvaret for oplæringen af en elev. Bestemte arbejdsopgaver er knyttet til bestemte årstider. Også arbejdsmængden og dermed arbejdstiden varierer i løbet af året.

  • I januar og februar indfanger du fasaner med henblik på ægproduktion. Du lægger foder ud til fugle og hjortevildt m.m. I marts og april gør du grej klar til opdræt, og du bygger og reparerer fælder. 
  • I april og maj indsamler du æg fra volierefugle - fugle, som holdes i store bure - og lægger dem til udrugning. Du sørger desuden for nye beplantninger.
  • Maj, juni og juli er tiden, hvor man opdrætter fasan- og agerhønsekyllinger og ællinger. I disse måneder træner du skydning og går på bukkejagt.
  • Derudover fører du tilsyn med bevoksningerne. I juli og august opretter du foderpladser, og du udsætter fasankyllinger og agerhønekyllinger.
  • I september bliver der afholdt jagt på gæs, ænder og agerhøns. I oktober, november og december er du mest beskæftiget med plantearbejde og fodring af fuglevildt. Desuden er det i denne periode, at man afholder de større klapjagter fortrinsvis på fasaner.