Optagelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal

 • være fyldt 18 år
 • have jagttegn
 • bestået folkeskolens afgangsprøve med min. 2 i karakter i dansk og matematik.
 • have gennemført et min. 3 måneders praktikophold, såkaldt forpraktik hos en godkendt praktikvært.
 • kørekort min. kategori B

For at blive herregaardsjæger og vildtforvalter skal du derudover have et godt helbred og en god fysik. Arbejdet kræver, at du kan varetage driften af en ejendom, at du er ansvarsfuld, kan planlægge og koordinere arbejdsprocesser og kan lede det daglige arbejde.

Sådan gør du

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du udfylde og sende os et ansøgningsskema (findes nederst på siden), og du må gerne skrive, hvem du er, hvad du interesserer dig for, og hvorfor du gerne vil være herregaardsjæger og vildtforvalter. Du skal også sætte kryds for, om du ønsker at komme på venteliste, hvis holdet til dette år er fyldt op.

For at kunne søge om optagelse skal du enten have gennemført, være i gang med eller have truffet aftale om forpraktik hos en godkendt praktikvært.

Sammen med ansøgningen skal du sende kopier af følgende, for at dokumentere, at du opfylder adgangskravene:

 • Kopi af dit jagttegn
 • Kopi af dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøve
 • Kopi af dit kørekort
 • Kopi af bevis for din gennemførte forpraktik eller praktikaftale.

Alle papirer samles og sendes i en lukket kuvert til:

Vildtforvaltningsskolen Kalø
Molsvej 34
8410 Rønde

Optagelse, betinget optagelse og venteliste

Optaget til uddannelsen finder sted løbende, dog skal vi senest have din ansøgning 15. september det år, hvor du gerne vil påbegynde uddannelsen.

Der er 10 pladser på uddannelsen, og når pladserne er fyldt, oprettes der venteliste. Ventelisten fyldes frem til 15. oktober, og hvis der mod forventning skulle være opstået ledige pladser fyldes de op fra ventelisten. Derefter nedlægges ventelisten, og du skal søge igen, hvis du ønsker at blive optaget på næste års hold.

Hvis du ansøger inden, du har gennemført din forpraktik, og du bliver optaget, er det med betinget optagelse. Det betyder, at du kun får en plads på uddannelsen, hvis du opfylder betingelsen, som er gennemførelsen af forpraktikken, inden uddannelsens start. Hvis ikke du når at opfylde betingelsen, vil din plads blive givet til en anden ansøger, og du skal søge på ny.

Forpraktik

En betingelse for optagelse på herregaardsjæger og vildtforvalteruddannelsen er, at du har gennemført en forpraktik på min. 3 måneder fuldtid hos én af elevudvalget godkendt praktikvært. Praktikken skal være gennemført inden uddannelsesstart 15. oktober.

Du kan først ansøge om plads på uddannelsen, når du enten har indgået en aftale om praktik, er i gang med praktikken eller har afsluttet praktikken.

Nederst på siden finder du oversigt over godkendte praktikværter med information om de enkelte praktikværter. Hvis værten allerede har en praktikant tilknyttet vil det stå ved den enkelte praktikvært.

Du finder et ansøgningsskema til praktikken nederst på siden - kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk 

Hvis du allerede har gennemført praktikperioden udfyldes praktikaftalen også, og praktikansvarlig udfylder og underskriver også den sidste del af dokumentet - kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk

Hvis du allerede har været i praktik eller har haft et arbejdsforhold, som du synes opfylder de krav, som er listet herover, men som er foregået hos en vært eller arbejdsgiver, som ikke er på listen over godkendte praktikværter, kan opholdet i udgangspunktet ikke tælle som forpraktik. Det er dog muligt at søge om at få opholdet godkendt som forpraktik. Det gør du ved at sende følgende med din ansøgning om optagelse på uddannelsen:

 • Oplysninger om opholdets varighed, indhold og vært/arbejdsgiver
 • Udtalelse fra vært/arbejdsgiver om din deltagelse

Dokumenter til optagelse på Vildtforvaltningsskolen

Vær venligst opmærksom på at for at kunne udskrive skemaerne med dine indtastede oplysninger, så skal du udskrive skemaet til pdf og gemme på din computer - og så derefter udskrive pdf-en til printer.

Ansøgningsskema

Praktikaftale 

Hvis du ønsker at vide mere om Herregaardsjægerne, er du velkommen til at klikke videre til www.herregaardsjægeren.dk 

Praktiske oplysninger

Hvis du har praktiske spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til Vildtforvaltningsskolen på vfs@jaegerne.dk


Her finder du oversigten over godkendte elev og praktikpladser :

SJÆLLAND:

 • Bregentved (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Peter Bissø

  Adresse: Moltkesvej 57, 4690 Haslev

  Telefonnr: 40457818 

  Email: pb@bregentved.dk

  CVR: 85396919

  Opdræt/udsæt: Fasan

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 15 Ha vildtager

  Skovbrugsrelateret arbejde: Plantning af remiser

  HA skov: 280
  HA ager: 460
  HA vand: 100
  samlet areal: 840 HA

  Praktikplads optaget i perioden:  01.04.2019 - 01.10.2019

   

 • Næsbyholm-Bavelse (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Erik Jensen

  Adresse: Skelbyvej 119, 4171 Glumsø

  Telefonnr: 25366019

  E-mail: hikama@live.dk

  CVR: 39783959

  Opdræt: Fasan, Agerhøns

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde:

  Skovbrugsrelateret arbejde:

  HA skov: 550
  HA ager: 700
  HA vand: 0 
  Samlet areal: 1250 HA 

  Elevplads optaget i 2019
  Elevplads optaget i 2020
  P
  raktikplads optaget i perioden: 17.06.2019 - 11.10.2019

 • Giesegaard Jagtvæsen (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Søren Rasmussen

  Adresse: Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted

  Telefonnr: 20469257

  E-mail: sr@giesegaard.dk

  CVR: 36604565

  Opdræt: Fasan

  Hjortevildt arter: Kronvildt, dåvildt, råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til landbruget

  Skovbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til skovbruget

  HA skov: 1500
  HA ager: 1700
  HA vand: 0
  Samlet areal: 3400 HA 

  Praktikplads 1 optaget i perioden 16.05.2019 - 16.08.2019
  Praktikplads 2 optaget i perioden 15.07.2019 - 15.10.2019
  (Godkendt til at have 2 praktikanter i 2019)

 • St. Svenstrup Gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Jonas Harboe Jensen

  Adresse: Borupvej 88, 4140 Borup

  Telefonnr: 29609392

  E-mail: jh@svenstrup.dk

  CVR: 12564546

  Opdræt: Fasan

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt, kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Pleje af vildt-agre

  Skovbrugsrelateret arbejde: Pleje af vildt-tiltag

  HA skov: 400
  HA ager: 440
  HA vand: 10 
  Samlet areal: 850 HA 

  Elevplads optaget i 2019
  Praktikplads optaget i perioden 17.06.2019 - 30.09.2019

 • Lindholm Gods (godkendt til praktikanter)

  Vært: Alexander Skovmand

  Adresse: Abbetvedvej 8, 4000 Roskilde

  Telefonnr: 40217876

  E-mail: jagt@slgods.com

  CVR: 35442421

  Opdræt: Fasan, 6 ugers kyllinger, Ænder, 3 ugers ællinger

  Hjortevildt arter: Dåvildt og Råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Såning af vildtager og vedligehold af biotopplanen

  Skovbrugsrelateret arbejde: Klargøring af udsætningspladser

  HA skov: 333
  HA ager: 300
  HA vand: 3
  Samlet areal: 636 HA 

  Praktikplads optaget i perioden fra 09.07.2019 - 09.10.2019

 • Vennerslund (godkendt til praktikanter)

  Vært: Henrik Hansen

  Adresse: Vennerslundvej 9, 4840 Nr. Alslev

  Telefonnr: 51407440

  E-mail: hh@vennerslund.dk

  CVR: 13818738

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: Råvildt og dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: nej

  Skovbrugsrelateret arbejde: nej

  HA skov: 200
  HA ager: 800
  HA vand: 0
  Samlet areal: 1000 HA 

  Praktikplads optaget i perioden fra 24.06.2019 - 24.09.2019

 • Ledreborg Gods (godkendt til praktikanter)

  Vært: Christopher Jespersen

  Adresse: Ledreborg Allé 2D, 4320 Lejre

  Telefonnr: 26440645

  E-mail: jagt@ledreborgslot.dk 

  CVR: 13839798

  Opdræt: Fasan, Ænder

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: ja

  Skovbrugsrelateret arbejde: ja

  HA skov: 660
  HA ager: 580
  HA vand: 5
  Samlet areal: 1245 HA

  Praktikplads ledig

 • Lystrup og Jomfruens Egede Gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Stig Bay

  Adresse: Kikkenborgsvej 4, 4640 Faxe

  Telefonnr: 22955882

  E-mail: stig.bay@mail.dk

  CVR: 30657241

  Opdræt: Fasaner

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: ja

  Skovbrugsrelateret arbejde: ja

  HA skov: 400
  HA ager: 900
  HA vand: 4
  Samlet areal: 1400 HA 

  Praktikplads optaget i perioden 01.07.2019 - 30.09.2019 
  Elevplads optaget fra 2019

 • Pandebjerg gods (godkendt til elever)

  Vært: Theis Bagge Olsen

  Adresse: Klodskovvej 14, 4800 Nykøbing Falster

  Telefonnr: 20427949

  E-mail: theisb.olsen@gmail.com

  CVR: 20427949

  Opdræt: Ca. 8.200 fasaner

  Hjortevildt arter: råvildt og dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Al jordbearbejdning i forbindelse med etablering og vedligehold, såning og slåning af vildttiltag

  Skovbrugsrelateret arbejde: Direkte koordinering af praktisk arbejde med skovfoged samt skovbrug/entreprenør. Sikre høj bæreevne for vildt ved at have fokus på vildet frem for skovdriftens behov

  HA skov: 307
  HA ager: 372
  HA vand: Mindre mergelgrave
  Samlet areal: 679 

  Elevplads optaget i 2019 
  Elev ansat fra februar 2020 til og med januar 2021

 • Astrup gods (godkendt til elever)

  Vært: Lars Rolsted

  Adresse: Lysmosevej 2, 4450 Jyderup

  Tlf.: 28920010

  E-mail: lr@astrup.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand: 
  Samlet areal:  

  Elevplads optaget i 2019

 • Aalholm gods (godkendt til elever)

  Vært: Kim Sørensen

  Adresse: Aalholm Parkvej 7,4880 Nysted 

  Telefonnr: 25231121

  E-mail: gods@aalholm.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget fra 01.02.2019 - 31.01.2020
  Elevplads optaget i 2020

 • Store Frederikslund gods (godkendt til elever)

  Vært: Frank Jacobsen

  Adresse: St. Frederikslund 18, 4200 Slagelse

  Telefonnr: 58290274/40809221

  E-mail: fj@st-frederikslund.com

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget fra xx

FYN:

 • Brahetrolleborg (godkendt til elever)

  Vært: Søren Nielsen

  Adresse: Nybo 4, 5600 Fåborg

  Telefonnr: 22603017

  E-mail: sn@brahetrolleborg.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget fra xx

 • Ravnholt gods (godkendt til elever)

  Vært: Peter S. Andersen

  Adresse: Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk

  Telefonnr: 23715755

  E-mail: skytte@ravnholt-gods.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget i 2019

 • Wedellsborg gods (godkendt til elever)

  Vært: Torben Pedersen

  Adresse: Holmemarkvej 11, 5592 Ejby

  Telefonnr: 64781320

  E-mail: skyttetp.wb@hotmail.com

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget i 2019

JYLLAND:

 • Tjele gods (godkendt til elever)

  Vært: Jesper Elias Nørlund Jensen

  Adresse: Vingevej 66, 8830 Tjele

  Telefonnr: 

  E-mail: jeppa_elias@hotmail.com

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget i 2019

 • Ørumgaard/Williamsborg Bagger-Sørensen Invest (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Anders L. Heide-Jørgensen

  Adresse: Juelsmindevej 381, 8721 Daugård

  Telefonnr: 25576097 

  Email: anhe@baggersorensen.com

  CVR: 34091285

  Hjortevildt arter: Dåvildt, kronvildt, råvildt, muflun

  Opdræt/udsæt:

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af vildtagere. Slåning af græs arealer, kørsel af halm

  Skovbrugsrelateret arbejde: Fældningsarbejde, plantning, renholdelse af beplantninger, pleje af bevoksninger

  HA skov: 600
  HA ager: 400
  HA vand: 10
  samlet areal: 1000 HA

  Praktikplads optaget i perioden 01.04.2019 - 01.10.2019

 • Ormstrup Gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Troels Kragh Klokker

  Adresse: Frisholtvej 108 , 8850 Bjerringbro

  Telefonnr: 29255061

  E-mail: post@ormstrupgods.dk

  CVR: 91828

  Opdræt: Fasan

  Hjortevildt arter: Kronvildt, Sika, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: ja

  Skovbrugsrelateret arbejde: ja

  HA skov: 550
  HA ager: 250
  HA vand: 15
  Samlet areal: 815

  Praktikplads optaget i perioden:  01.02.2019 - 01.05.2019

 • Frijsenborg gods (godkendt til elevplads)

  Vært: Nicolai Pedersen

  Adresse: Fuglsangvej 55, 8450 Hammel

  Telefonnr: 30820915

  E-mail: skytte@frijsenborg.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget fra xx

 • Lindenborg (godkendt til elever)

  Vært: Nils Grænge 

  Adresse: 

  Telefonnr: 20608679

  E-mail: adm@lindenborg.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget fra xx

 • Pajhede gods (godkendt til elevplads)

  Vært: Jeppe Bundgaard

  Adresse: Søhedenvej 120, 9700 Brønderslev

  Telefonnr: 22603017

  E-mail: jeppebundgaard@hotmail.com

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget i 2019
  Elevplads optaget i 2020

 • Rohden gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Christian Juul

  Adresse: Rohdenvej 5, 7140 Stouby

  Telefonnr: 20858850

  E-mail: christian@rohdengods.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Elevplads optaget fra 01.02.2019 - 31.01.2020