Optagelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal

 • være fyldt 18 år
 • have jagttegn
 • bestået folkeskolens afgangsprøve med min. 2 i karakter i dansk og matematik.
 • have gennemført et min. 3 måneders praktikophold, såkaldt forpraktik hos en godkendt praktikvært.
 • kørekort min. kategori B

For at blive herregaardsjæger og vildtforvalter skal du derudover have et godt helbred og en god fysik. Arbejdet kræver, at du kan varetage driften af en ejendom, at du er ansvarsfuld, kan planlægge og koordinere arbejdsprocesser og kan lede det daglige arbejde.

Sådan gør du

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du sende os en ansøgning, [skema på vej], og du må gerne skrive, hvem du er, hvad du interesserer dig for, og hvorfor du gerne vil være herregaardsjæger og vildtforvalter. Du skal også sætte kryds for, om du ønsker at komme på venteliste, hvis holdet til dette år er fyldt op.

For at kunne søge om optagelse skal du enten have gennemført, være i gang med eller have truffet aftale om forpraktik hos en godkendt praktikvært.

Sammen med ansøgningen skal du sende kopier af følgende, for at dokumentere, at du opfylder adgangskravene:

 • Kopi af dit jagttegn
 • Kopi af dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøve
 • Kopi af dit kørekort
 • Kopi af bevis for din gennemførte forpraktik eller praktikaftale.

Alle papirer samles og sendes i en lukket kuvert til:

Vildtforvalterskolen Kalø
Molsvej 34
8410 Rønde
Att. Lisbeth Bisgaard Høj

Optagelse, betinget optagelse og venteliste

Optaget til uddannelsen finder sted løbende, dog skal vi senest have din ansøgning 15. september det år, hvor du gerne vil påbegynde uddannelsen.

Der er 10 pladser på uddannelsen, og når pladserne er fyldt, oprettes der venteliste. Ventelisten fyldes frem til 15. oktober, og hvis der mod forventning skulle være opstået ledige pladser fyldes de op fra ventelisten. Derefter nedlægges ventelisten, og du skal søge igen, hvis du ønsker at blive optaget på næste års hold.

Hvis du ansøger inden, du har gennemført din forpraktik, og du bliver optaget, er det med betinget optagelse. Det betyder, at du kun får en plads på uddannelsen, hvis du opfylder betingelsen, som er gennemførslen af forpraktikken, inden uddannelsens start. Hvis ikke du når at opfylde betingelsen, vil din plads blive givet til en anden ansøger, og du skal søge på ny.

 

Forpraktik

En betingelse for optagelse på herregaardsjæger og vildtforvalteruddannelsen er, at du har gennemført en forpraktik på min. 3 måneder fuldtid hos én af elevudvalget godkendt praktikvært. Praktikken skal være gennemført inden uddannelsesstart 15. oktober.

Du kan først ansøge om plads på uddannelsen, når du enten har indgået en aftale om praktik, er i gang med praktikken eller har afsluttet praktikken.

Du finder en liste over godkendte praktikværter her: [Liste på vej]

Du finder et ansøgningsskema til praktikken her: [Skema på vej] Kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk 

Du finder et skema til dokumentation for gennemført praktik her: [Skema på vej] Kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk

Hvis du allerede har været i praktik eller har haft et arbejdsforhold, som du synes opfylder de krav, som er listet herover, men som er foregået hos en vært eller arbejdsgiver, som ikke er på listen over godkendte praktikværter, kan opholdet i udgangspunktet ikke tælle som forpraktik. Det er dog muligt at søge om at få opholdet godkendt som forpraktik. Det gør du ved at sende følgende med din ansøgning om optagelse på uddannelsen:

 • Oplysninger om opholdets varighed, indhold og vært/arbejdsgiver
 • Udtalelse fra vært/arbejdsgiver om din deltagelse

 

Praktiske oplysninger

Hvis du har praktiske spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til Vildtforvaltningsskolen på vfs@jaegerne.dk