Optagelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal

 • være fyldt 18 år
 • have jagttegn
 • bestået folkeskolens afgangsprøve med min. 2 i karakter i dansk og matematik.
 • have gennemført et min. 3 måneders praktikophold, såkaldt forpraktik hos en godkendt praktikvært.
 • kørekort min. kategori B

For at blive herregaardsjæger og vildtforvalter skal du derudover have et godt helbred og en god fysik. Arbejdet kræver, at du kan varetage driften af en ejendom, at du er ansvarsfuld, kan planlægge og koordinere arbejdsprocesser og kan lede det daglige arbejde.

Sådan gør du

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du udfylde og sende os et ansøgningsskema (findes nederst på siden), og du må gerne skrive, hvem du er, hvad du interesserer dig for, og hvorfor du gerne vil være herregaardsjæger og vildtforvalter. Du skal også sætte kryds for, om du ønsker at komme på venteliste, hvis holdet til dette år er fyldt op.

For at kunne søge om optagelse skal du enten have gennemført, være i gang med eller have truffet aftale om forpraktik hos en godkendt praktikvært.

Sammen med ansøgningen skal du sende kopier af følgende, for at dokumentere, at du opfylder adgangskravene:

 • Kopi af dit jagttegn
 • Kopi af dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøve
 • Kopi af dit kørekort
 • Kopi af bevis for din gennemførte forpraktik eller praktikaftale.

Alle papirer samles og sendes i en lukket kuvert til:

Vildtforvaltningsskolen Kalø
Molsvej 34
8410 Rønde

Optagelse, betinget optagelse og venteliste

Optaget til uddannelsen finder sted løbende.

Du kan ansøge om plads på uddannelsen, når du enten har indgået en aftale om praktik, er i gang med praktikken eller har afsluttet praktikken.

Hvis du ansøger inden, du har gennemført din forpraktik, og du bliver optaget, er det med betinget optagelse. Det betyder, at du kun får en plads på uddannelsen, hvis du opfylder betingelsen, som er gennemførelsen af forpraktikken, inden uddannelsens start. Hvis ikke du når at opfylde betingelsen, vil din plads blive givet til en anden ansøger, og du skal søge på ny.

Forpraktik

En betingelse for optagelse på herregaardsjæger og vildtforvalteruddannelsen er, at du har gennemført en forpraktik på min. 3 måneder fuldtid hos én af elevudvalget godkendt praktikvært. Praktikken skal være gennemført inden uddannelsesstart.

Nederst på siden finder du oversigt over godkendte praktikværter med information om de enkelte praktikværter. Hvis værten allerede har en praktikant tilknyttet vil det stå ved den enkelte praktikvært.

Du finder et ansøgningsskema til praktikken nederst på siden - kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk 

Hvis du allerede har gennemført praktikperioden udfyldes praktikaftalen også, og praktikansvarlig udfylder og underskriver også den sidste del af dokumentet - kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk

Hvis du allerede har været i praktik eller har haft et arbejdsforhold, som du synes opfylder de krav, som er listet herover, men som er foregået hos en vært eller arbejdsgiver, som ikke er på listen over godkendte praktikværter, kan opholdet i udgangspunktet ikke tælle som forpraktik. Det er dog muligt at søge om at få opholdet godkendt som forpraktik. Det gør du ved at sende følgende med din ansøgning om optagelse på uddannelsen:

 • Oplysninger om opholdets varighed, indhold og vært/arbejdsgiver
 • Udtalelse fra vært/arbejdsgiver om din deltagelse

Dokumenter til optagelse på Vildtforvaltningsskolen

Vær venligst opmærksom på at for at kunne udskrive skemaerne med dine indtastede oplysninger, så skal du udskrive skemaet til pdf og gemme på din computer - og så derefter udskrive pdf-en til printer.

Ansøgningsskema

Praktikaftale 

Hvis du ønsker at vide mere om Herregaardsjægerne, er du velkommen til at klikke videre til www.herregaardsjægeren.dk 

Praktiske oplysninger

Hvis du har praktiske spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til Vildtforvaltningsskolen på vfs@jaegerne.dk


Her finder du oversigten over godkendte elev og praktikpladser :

SJÆLLAND:

 • Bregentved (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Peter Bissø

  Adresse: Moltkesvej 57, 4690 Haslev

  Telefonnr: 40457818 

  Email: pb@bregentved.dk

  CVR: 85396919

  Opdræt/udsæt: Fasan

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 15 Ha vildtager

  Skovbrugsrelateret arbejde: Plantning af remiser

  HA skov: 350
  HA ager: 390
  HA vand: 100
  samlet areal: 840 HA

   

  Praktikplads ledig 2021

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads ledig 2022

   

   

 • Næsbyholm-Bavelse (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Erik Jensen

  Adresse: Skelbyvej 119, 4171 Glumsø

  Telefonnr: 25366019

  E-mail: hikama@live.dk

  CVR: 39783959

  Opdræt: Fasan, Agerhøns

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde:

  Skovbrugsrelateret arbejde:

  HA skov: 550
  HA ager: 700
  HA vand: 0 
  Samlet areal: 1250 HA 

   

  Praktikplads ledig 2021

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads optaget 2022

   

   

 • Giesegaard Jagtvæsen (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Søren Rasmussen

  Adresse: Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted

  Telefonnr: 20469257

  E-mail: sr@giesegaard.dk

  CVR: 36604565

  Opdræt: Fasan

  Hjortevildt arter: Kronvildt, dåvildt, råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til landbruget

  Skovbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til skovbruget

  HA skov: 1500
  HA ager: 1700
  HA vand: 0
  Samlet areal: 3400 HA 

   

  Praktikplads optaget 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

   

   

   

   

 • St. Svenstrup Gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Jonas Harboe Jensen

  Adresse: Borupvej 88, 4140 Borup

  Telefonnr: 29609392

  E-mail: jh@svenstrup.dk

  CVR: 40964770

  Opdræt: Fasan 15000

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt, kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Pleje af vildt-agre

  Skovbrugsrelateret arbejde: Pleje af vildt-tiltag

  HA skov: 400
  HA ager: 440
  HA vand: 10 
  Samlet areal: 850 HA 

   

  Praktikplads ledig 2021

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads optaget 2022

 • Lindholm Gods (godkendt til praktikanter)

  Vært: Alexander Skovmand

  Adresse: Abbetvedvej 8, 4000 Roskilde

  Telefonnr: 40217876

  E-mail: jagt@slgods.com

  CVR: 35442421

  Opdræt: Ingen opdræt. Udsætning af fasaner og ænder

  Hjortevildt arter: Dåvildt og Råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Såning af vildtager og vedligehold af biotopplanen

  Skovbrugsrelateret arbejde: Klargøring af udsætningspladser

  HA skov: 333
  HA ager: 300
  HA vand: 3
  Samlet areal: 636 HA 

   

  Praktikplads ledig 2021

 • Lystrup og Jomfruens Egede Gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Stig Bay

  Adresse: Kikkenborgsvej 4, 4640 Faxe

  Telefonnr: 22955882

  E-mail: stig.bay@mail.dk

  CVR: 30657241

  Opdræt: Fasaner

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: ja

  Skovbrugsrelateret arbejde: ja

  HA skov: 400
  HA ager: 900
  HA vand: 4
  Samlet areal: 1400 HA 

   

  Praktikplads ledig 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads ledig i 2022

 • Pandebjerg gods (godkendt til elever)

  Vært: Theis Bagge Olsen

  Adresse: Klodskovvej 14, 4800 Nykøbing Falster

  Telefonnr: 20427949

  E-mail: theisb.olsen@gmail.com

  CVR: 20427949

  Opdræt: Ca. 8.200 fasaner

  Hjortevildt arter: råvildt og dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Al jordbearbejdning i forbindelse med etablering og vedligehold, såning og slåning af vildttiltag

  Skovbrugsrelateret arbejde: Direkte koordinering af praktisk arbejde med skovfoged samt skovbrug/entreprenør. Sikre høj bæreevne for vildt ved at have fokus på vildet frem for skovdriftens behov

  HA skov: 307
  HA ager: 372
  HA vand: Mindre mergelgrave
  Samlet areal: 679 


  Elevplads optaget 2021

  Elevplads ledig 2021

 • Ledreborg - Godkendt til praktikanter

  Vært: Christopher Jespersen

  Adresse: Ledreborg Alle 2D, 4320 Lejre

  Telefonnr: 26440645

  Email: jagt@ledreborgslot.dk

  CVR: 13839798

  Opdræt/udsæt: Fasaner 10000, ænder 1000

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 660
  HA ager: 580
  HA vand:     5
  samlet areal: 1245 HA

   

  Praktikplads ledig 2021

   

   

 • Astrup gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Lars Rolsted

  Adresse: Lysmosevej 2, 4450 Jyderup

  Tlf.: 28920010

  E-mail: lr@astrup.dk

  CVR: 39691930 

  Opdræt: Fasaner 10000, avlsfugle 600

  Udsætning. 500 ællinger

  Hjortevildt arter: Dåvildt, kronvildt og muflon

  Landbrugsrelateret arbejde: Forestår landbrugsrelateret arbejde dvs. etablering, såning og sprøjtning af biotopplan samt vildtager.

  Skovbrugsrelateret arbejde: Forestår skovbrugsrelateret arbejde til jagtvæsenet dvs. plantning, sprøjtning, hegns sætning samt mindre skovningsopgaver

  HA skov: 300
  HA ager: 300
  HA vand: 200
  Samlet areal: 800 

   

  Praktikplads: Skal ikke bruge praktikant 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

   

 • Aalholm gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Kim Sørensen

  Adresse: Aalholm Parkvej 7,4880 Nysted 

  Telefonnr: 51545484

  E-mail: ks@aalholm.dk

  CVR: 

  Opdræt: Fasaner 12500

  Hjortevildt arter: Dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 2250
  HA ager: 1500
  HA vand:       7
  Samlet areal: 3757


  Elevplads optaget  2021

  Elevplads optaget 2022

  Praktikplads ledig 2021

 • Store Frederikslund gods (godkendt til elever)

  Vært: Frank Jacobsen

  Adresse: St. Frederikslund 18, 4200 Slagelse

  Telefonnr: 58290274/40809221

  E-mail: fj@st-frederikslund.com

  CVR: 34721823

  Opdræt: Udsætning af 7000 6-ugers kyllinger samt opdræt af ca. 10.000 daggamle ællinger

  Hjortevildt arter: Krondyr, då, sika, råvildt og muflon

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af vildtagre

  Skovbrugsrelateret arbejde: Remisepleje

  HA skov: 700
  HA ager: 300
  HA vand:   30
  Samlet areal: 1030

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads optaget 2022

 • Gavnø Gods (Godkendt til praktikanter)

  Vært: Bosse Holst Dyhr

  Adresse: Fladsåvej 11B, 4700 Næstved

  Telefonnr: 59108115

  E-mail: bd@gavnoe.dk

  CVR: 59108115​

  Opdræt: Avlsfugle

  Hjortevildt arter: Krondyr, då-, sika-, råvildt og muflon

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af vildtager, pleje af biotopplanstiltag

  Skovbrugsrelateret arbejde:

  Plantning og renholdelse af bevoksninger

  HA skov: 150

  HA ager: 400
  HA vand:    5
  Samlet areal: 555

  Praktikplads Ledig 2021

FYN:

 • Ravnholt gods (godkendt til elever)

  Vært: Peter S. Andersen

  Adresse: Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk

  Telefonnr: 23715755

  E-mail: skytte@ravnholt-gods.dk

  CVR: 

  Opdræt: Fasaner 9500, 

  Hjortevildt arter: Råvildt, muflon, dåvildt og kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Vildtagre, biotoplaner mm.

  Skovbrugsrelateret arbejde: Plantning, skovninv af remieser

  HA skov: 450
  HA ager: 590

  HA vand:
  Samlet areal: 

   

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

 • Wedellsborg gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Torben Pedersen

  Adresse: Holmemarkvej 11, 5592 Ejby

  Telefonnr: 64781320

  E-mail: skyttetp.wb@hotmail.com

  CVR: 

  Opdræt: Fasaner 9500, 500 Voliere høner til æglægning

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt, kronvildt og muflon

  Landbrugsrelateret arbejde: Vildtagre, biotopplaner mm.

  Skovbrugsrelateret arbejde: Plantning og skovning af remiser

  HA skov: 450
  HA ager: 590
  HA vand:  10
  Samlet areal: 1000 

   

  Praktikplads ledig i 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

JYLLAND:

 • Tjele gods (godkendt til elever)

  Vært: Jesper Elias Nørlund Jensen

  Adresse: Vingevej 66, 8830 Tjele

  Telefonnr: 60464097 

  E-mail: jagt@tjego.dk

  CVR:  34645647

  Opdræt: 1200 fasaner, 500 høner

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt og kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af vildtagere, vedligehold af biotopplanstillæg, opsyn med græsningsarealer mm.

  Skovbrugsrelateret arbejde: Fældningsarbejde, igangsættelse af arbejdere, kontrol juletræer, koordinering af skovmaskiner mm.

  HA skov: 2000
  HA ager: 1500
  HA vand:  500
  Samlet areal: 4000 

  Praktikplads ledig 2021

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads optaget 2022

 • Ørumgaard/Williamsborg Bagger-Sørensen Invest (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Anders L. Heide-Jørgensen

  Adresse: Juelsmindevej 381, 8721 Daugård

  Telefonnr: 25576097 

  Email: anhe@baggersorensen.com

  CVR: 34091285

  Hjortevildt arter: Dåvildt, kronvildt, råvildt, muflun

  Opdræt/udsæt: Ingen opdræt. Udsætning af fasaner

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af vildtagere. Slåning af græs arealer, kørsel af halm

  Skovbrugsrelateret arbejde: Fældningsarbejde, plantning, renholdelse af beplantninger, pleje af bevoksninger

  HA skov: 700
  HA ager: 200
  HA vand: 10
  samlet areal: 910 HA

  Praktikplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

 • Ormstrup Gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Troels Kragh Klokker

  Adresse: Frisholtvej 108 , 8850 Bjerringbro

  Telefonnr: 29255061

  E-mail: troelskragh@icloude.com

  CVR: 91828

  Opdræt: Fasan

  Hjortevildt arter: Kronvildt, Sika, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Vedeligeholdelse af remisen

  Skovbrugsrelateret arbejde: Såning af remisen, høst 

  HA skov: 550
  HA ager: 280
  HA vand:   70
  Samlet areal: 900

   

  Praktikplads ledig 2021

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads optaget 2022

 • Frijsenborg gods (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Nicolai Pedersen

  Adresse: Fuglsangvej 55, 8450 Hammel

  Telefonnr: 30820915

  E-mail: skytte@frijsenborg.dk

  CVR: 36056428

  Hjortevildt arter: Råvildt, sika, kronvildt 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 4630
  HA ager: 1400
  HA vand:   117
  Samlet areal: 6137 

  Praktikplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

   

 • Lindenborg (godkendt til elever)

  Vært: Nils Grænge 

  Adresse: 

  Telefonnr: 20608679

  E-mail: adm@lindenborg.dk

  CVR: 

  Opdræt: 

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 
  HA ager: 
  HA vand:
  Samlet areal: 

   

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads optaget i 2022

 • Pajhede gods (godkendt til praktikanter og elever)

  Vært: Jeppe Bundgaard

  Adresse: Søhedenvej 120, 9700 Brønderslev

  Telefonnr: 22214055

  E-mail: jeppebundgaard@hotmail.com

  CVR: 

  Opdræt: Fasaner 7000

  Hjortevildt arter: Krondyr, då og råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af 10-15 ha. Vildtager primært til hjortevildt i forbindelses med Dyrehaven. Sprøjtning og gødning af græs arealer for vinterfoder til hjortevildt.

  Skovbrugsrelateret arbejde: Plantning og renholdelses. Mindre tyndings opgaver, primært i forbindelse med fasan såter.

  HA skov: 470
  HA ager: 120
  HA vand:
  Samlet areal: 590 


  Praktikplads: Skal ikke bruge praktikant i 2021

  Elevplads optaget 2021

  Elevplads optaget 2022

 • Rohden gods/Utoft plantage (godkendt til elever og praktikanter)

  Vært: Jesper Thorup

  Adresse: Rohdenvej 4, 7140 Stouby

  Telefonnr: 51238204

  E-mail: jt@kirkkapital.dk

  CVR: 36950536

  Opdræt: Ingen

  Udsætning: Fasaner og gråænder

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt, kronvildt og vildsvin.

  Landbrugsrelateret arbejde: Maskinkendskab og daglig vedligehold af en moderne maskinpark, hegnsklipning, etablering og vedligehold af vildtagre, vedligeholdelse og pleje af naturarealer, udarbejdelse og vedligehold af biotopplaner, andet forfaldende landbrugsarbejde.

  Skovbrugsrelateret arbejde: Pleje af remisser og beplantninger, forvaltning af skoven generelt - Plantning, beskæring, sprøjtning, skovning m.v.

  Jagtrelateret arbejde: Udsætning af fasaner og ænder, planlægning og afholdelse af forskellige jagtformer, forvaltning og fodring af hjortevildt og vildsvin, guidning og servicering af jagtgæster, udvikling og vedligehold af jagtvæsnets materiel og produktionsfaciliteter.

  Areal Rohden:

  HA skov: 294
  HA ager: 321
  HA vand:    2
  Samlet areal: 617 

  Areal: Utoft:

  HA skov: 523
  HA ager:   35
  HA vand:    2
  Samlet areal: 560 

  Praktikplads ledig i 2021

  Elevplads optaget i 2021

  Elevplads ledig i 2022

 • Mattrup Gods (Godkendt til praktikanter)

  Vært: Jesper Petersen

  Adresse: Våbensholmsvej 8, 8740 Brædstrup

  Telefonnr: 22732203

  E-mail:jesper.petersen@mattrup.dk

  CVR: 34674922

  Opdræt: Fasaner

  Hjortevildt arter: Råvildt, sikavildt, dåvildt, kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 10%

  Skovbrugsrelateret arbejde: 15%

  HA skov: 1510 ha
  HA ager: 376 ha
  HA vand:10 ha
  Samlet areal: 1896 ha

  Praktikplads optaget 2021

 • Skaarupgaard (Godkendt til elever)

  Vært: Mathias Frey

  Adresse: Frederikshavnsvej 625, 9870 Sindal

  Telefonnr: 24640264 

  E-mail: mathias8520@hotmail.com

  CVR:  

  Udsætning: 4700 fasaner, 100 gråænder

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt og kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 344
  HA ager: 244
  HA vand:  2
  Samlet areal: 676

  Elevplads optaget 2020

  Elevplads ledig 2021

  Elevplads ledig 2022

 • Palstrup Gods (Godkendt til elever)

  Vært: Lau Søndergård Ronøe

  Adresse: Palstrupvej 22, 8840 Rødkærsbro

  Telefonnr: 40113899

  E-mail: lsr@palstrup.com

  CVR:  

  Opdræt:

  Hjortevildt arter: 

  Landbrugsrelateret arbejde: 

  Skovbrugsrelateret arbejde: 

  HA skov: 230
  HA ager: 300
  HA vand:  11,7
  Samlet areal: 541,7

  Elevplads ledig 2021

  Elevplads optaget 2022

 • Frederiks Vildtopdræt Aps (Godkendt til praktikanter)

  Vært: Frederik de Claville Christiansen

  Adresse: Melholtvej 24, 9370 Hals

  Telefonnr: 22884279

  E-mail: info@fasaner.dk

  CVR: 41852690

  Opdræt: 25.000 Fasaner

  Hjortevildt arter: Då- og råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering og vedligeholdelse af vildtager. 

  Skovbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til skovbruget.

  HA skov: 100
  HA ager: 900
  HA vand:  3
  Samlet areal: 1003

  Praktikplads optaget 2021