Optagelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal

 • være fyldt 18 år
 • have jagttegn
 • bestået folkeskolens afgangsprøve med min. 2 i karakter i dansk og matematik.
 • have gennemført et min. 3 måneders praktikophold, såkaldt forpraktik hos en godkendt praktikvært.
 • kørekort min. kategori B

For at blive herregaardsjæger og vildtforvalter skal du derudover have et godt helbred og en god fysik. Arbejdet kræver, at du kan varetage driften af en ejendom, at du er ansvarsfuld, kan planlægge og koordinere arbejdsprocesser og kan lede det daglige arbejde.

Sådan gør du

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du sende os en ansøgning, [skema på vej], og du må gerne skrive, hvem du er, hvad du interesserer dig for, og hvorfor du gerne vil være herregaardsjæger og vildtforvalter. Du skal også sætte kryds for, om du ønsker at komme på venteliste, hvis holdet til dette år er fyldt op.

For at kunne søge om optagelse skal du enten have gennemført, være i gang med eller have truffet aftale om forpraktik hos en godkendt praktikvært.

Sammen med ansøgningen skal du sende kopier af følgende, for at dokumentere, at du opfylder adgangskravene:

 • Kopi af dit jagttegn
 • Kopi af dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøve
 • Kopi af dit kørekort
 • Kopi af bevis for din gennemførte forpraktik eller praktikaftale.

Alle papirer samles og sendes i en lukket kuvert til:

Vildtforvaltningsskolen Kalø
Molsvej 34
8410 Rønde
Att. Lisbeth Bisgaard Høj

Optagelse, betinget optagelse og venteliste

Optaget til uddannelsen finder sted løbende, dog skal vi senest have din ansøgning 15. september det år, hvor du gerne vil påbegynde uddannelsen.

Der er 10 pladser på uddannelsen, og når pladserne er fyldt, oprettes der venteliste. Ventelisten fyldes frem til 15. oktober, og hvis der mod forventning skulle være opstået ledige pladser fyldes de op fra ventelisten. Derefter nedlægges ventelisten, og du skal søge igen, hvis du ønsker at blive optaget på næste års hold.

Hvis du ansøger inden, du har gennemført din forpraktik, og du bliver optaget, er det med betinget optagelse. Det betyder, at du kun får en plads på uddannelsen, hvis du opfylder betingelsen, som er gennemførelsen af forpraktikken, inden uddannelsens start. Hvis ikke du når at opfylde betingelsen, vil din plads blive givet til en anden ansøger, og du skal søge på ny.

 

Forpraktik

En betingelse for optagelse på herregaardsjæger og vildtforvalteruddannelsen er, at du har gennemført en forpraktik på min. 3 måneder fuldtid hos én af elevudvalget godkendt praktikvært. Praktikken skal være gennemført inden uddannelsesstart 15. oktober.

Du kan først ansøge om plads på uddannelsen, når du enten har indgået en aftale om praktik, er i gang med praktikken eller har afsluttet praktikken.

Nederst på siden finder du oversigt over godkendte praktikværter med information om de enkelte praktikværter. Hvis værten allerede har en praktikant tilknyttet vil det stå i oversigten.

Du finder et ansøgningsskema til praktikken her: Praktikaftale - kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk 

Hvis du allerede har gennemført praktikperioden udfyldes praktikaftalen, og praktikansvarlig udfylder og underskriver også den sidste del af dokumentet - kopi af udfyldt og underskrevet skema sender du til VFS@jaegerne.dk

Hvis du allerede har været i praktik eller har haft et arbejdsforhold, som du synes opfylder de krav, som er listet herover, men som er foregået hos en vært eller arbejdsgiver, som ikke er på listen over godkendte praktikværter, kan opholdet i udgangspunktet ikke tælle som forpraktik. Det er dog muligt at søge om at få opholdet godkendt som forpraktik. Det gør du ved at sende følgende med din ansøgning om optagelse på uddannelsen:

 • Oplysninger om opholdets varighed, indhold og vært/arbejdsgiver
 • Udtalelse fra vært/arbejdsgiver om din deltagelse

 

Praktiske oplysninger

Hvis du har praktiske spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til Vildtforvaltningsskolen på vfs@jaegerne.dk

 

Dokumenter til optagelse på Vildtforvaltningsskolen

Ansøgningsskema

Praktikaftale 

 

Herunder finder du en oversigt over godkendte praktikværter:

 • Bregentved

  Vært: Peter Bisø

  Adresse: Moltkesvej 57, 4690 Haslev

  Telefonnr: 40457818 

  Email: pbo@bregentved.dk

  CVR: 85396919

  Årligt opdræt/udsæt: Fasan: 15000

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: 15 Ha vildtager

  Skovbrugsrelateret arbejde: Plantning af remiser

  HA skov: 280
  HA ager: 460
  HA vand: 100
  samlet areal: 840 HA

   Praktikant i perioden:  01.04.2019 - 01.10.2019

 • Ørumgaard/Williamsborg Bagger-Sørensen Invest

  Vært: Anders L. Heide-Jørgensen

  Adresse: Juelsmindevej 381, 8721 Daugård

   

  Telefonnr: 25576097 

  Email: anhe@baggersorensen.com

  CVR: 34091285

  Hjortevildt arter: Dåvildt, kronvildt, råvildt, muflun

  Årligt opdræt/udsæt:

  Landbrugsrelateret arbejde: Etablering af vildtagere. Slåning af græs arealer, kørsel af halm

  Skovbrugsrelateret arbejde: Fældningsarbejde, plantning, renholdelse af beplantninger, pleje af bevoksninger

  HA skov: 600
  HA ager: 400
  HA vand: 10
  samlet areal: 1000 HA

  Praktikant i perioden:  01.04.2019 - 01.10.2019

 • Næsbyholm-Bavelse

  Vært: Erik Jensen

  Adresse: Skelbyvej 119, 4171 Glumsø

  Telefonnr: 25366019

  E-mail: hikama@live.dk

  CVR: 39783959

  Årligt opdræt: Fasan: 12000/14000, Agerhøns: 500

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde:

  Skovbrugsrelateret arbejde:

  HA skov: 550
  HA ager: 700
  HA vand: 0 
  Samlet areal: 1250 HA 

  Praktikant i perioden:  

 • Giesegaard Jagtvæsen

  Vært: Søren Rasmussen

  Adresse: Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted

  Telefonnr: 20469257

  E-mail: sr@giesegaard.dk

  CVR: 36604565

  Årligt opdræt: Fasan: 15000

  Hjortevildt arter: Kronvildt, dåvildt, råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til landbruget

  Skovbrugsrelateret arbejde: Små opgaver som hjælp til skovbruget

  HA skov: 1500
  HA ager: 1700
  HA vand: 0
  Samlet areal: 3400 HA 

  Praktikant i perioden:  

 • Svendstrup Gods

  Vært: Jonas Harboe Jensen

  Adresse: Borupvej 94, 4140 Borup

  Telefonnr: 29609392

  E-mail: hj@svendstrup.dk

  CVR: 12564546

  Årligt opdræt: Fasan: 16000

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt, kronvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Pleje af vildt-agre

  Skovbrugsrelateret arbejde: Pleje af vildt-tiltag

  HA skov: 400
  HA ager: 440
  HA vand: 10 
  Samlet areal: 850 HA 

  Praktikant i perioden:  

 • Lindholm Gods

  Vært: Alexander Skovmand

  Adresse: Abbetvedvej 8, 4000 Roskilde

  Telefonnr: 40217876

  E-mail: jagt@slgods.com

  CVR: 35442421

  Årligt opdræt: Fasan: 7500 6 ugers kyllinger, Ænder: 400 3 ugers ællinger

  Hjortevildt arter: Dåvildt og Råvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: Såning af vildtager og vedligehold af biotopplanen

  Skovbrugsrelateret arbejde: Klargøring af udsætningspladser

  HA skov: 333
  HA ager: 300
  HA vand: 3
  Samlet areal: 636 HA 

  Praktikant i perioden:  

 • Vennerslund

  Vært: Henrik Hansen

  Adresse: Sønderskovvej 1, 4862 Guldborg

  Telefonnr: 51407440

  E-mail: skyttehh@live.dk

  CVR: 13818738

  Årligt opdræt: 

  Hjortevildt arter: Råvildt og dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: nej

  Skovbrugsrelateret arbejde: nej

  HA skov: 200
  HA ager: 800
  HA vand: 0
  Samlet areal: 1000 HA 

  Praktikant i perioden:  

 • Ledreborg Gods

  Vært: Christopher Jespersen

  Adresse: Ledreborg Allé 2D, 4320 Lejre

  Telefonnr: 26440645

  E-mail: jagt@ledreborgslot.dk 

  CVR: 13839798

  Årligt opdræt: Fasan: 10.000, Ænder: 1000

  Hjortevildt arter: Råvildt, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: ja

  Skovbrugsrelateret arbejde: ja

  HA skov: 660
  HA ager: 580
  HA vand: 5
  Samlet areal: 1245 HA

  Praktikant i perioden:  

 • Ormstrup Gods

  Vært: Troels Kragh Klokker

  Adresse: Frisholtvej 108 , 8850 Bjerringbro

  Telefonnr: 29255061

  E-mail: post@ormstrupgods.dk

  CVR: 91828

  Årligt opdræt: Fasan: 12.000

  Hjortevildt arter: Kronvildt, Sika, dåvildt

  Landbrugsrelateret arbejde: ja

  Skovbrugsrelateret arbejde: ja

  HA skov: 550
  HA ager: 250
  HA vand: 15
  Samlet areal: 815

  Praktikant i perioden:  01.02.2019 - 01.05.2019

 • Vært:

  Adresse:

  Telefonnr:

  E-mail: 

  CVR:

  Årligt opdræt:

  Hjortevildt arter:

  Landbrugsrelateret arbejde:

  Skovbrugsrelateret arbejde:

  HA skov:
  HA ager:
  HA vand:
  Samlet areal: 

  Praktikant i perioden: