Jagtforeningskasserer

Jagtforeningskasserer er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

Modulet er primært relevant for jagtforeningskasserer og det forventes at man som et minimum har været, er eller ønsker at blive jagtforeningskasserer.

Modulet vil give jagtforeningskassereren indblik i:

  • hvem i Danmarks Jægerforbund der kan hjælpe kassereren
  • opgaver i forbindelse med kontingenter – indberetninger og afregning
  • hvilke værktøjer medlemssystemet stiller til rådighed for kassereren på hjemmesiden
  • hvordan data skal behandles, opbevares og slettes i forhold til GDPR
  • foreningens juridiske struktur (CVR eller ej)
  • tilskudsmuligheder og faldgrupper

Undervisningen foregår som fremlæggelse med løbende diskussioner af deltagernes egne erfaringer. Der vil være mulighed for praktiske øvelser med egne medlemslister såfremt man medbringer PC med Excel.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.