Fundraising

Fundraising er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At give kursusdeltageren et indblik i forskellige muligheder for at få bevilliget midler til jagtforeningen via fondsansøgninger mv. samt en gennemgang af ”gode råd” for at kunne arbejde videre med en konkret ansøgning med henblik på at opnå tilskud fra fonde.

Undervisningen vil være procesorienteret – vi kommer igennem processen fra idé til ansøgning.

Vi gennemgår skabelonen for en projektbeskrivelse ift. det indledende arbejde inden fonde søges. Der gives en overordnet introduktion til fonde og mulighederne for at finde midler til jagtforeningsaktiviteter mv. 

Til de som ønsker det, vil der være mulighed for at stille spørgsmål til medbragt idé i kontekst til introduktion og proces.
Vi får ikke mulighed for at færdiggøre ansøgningen, denne skal kursisten færdiggøre efter afholdt kursus

Det forventes, at hver deltager medbringer egen PC og inden kurset overvejer emner, der kan arbejdes med undervejs.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.