Sommerhøjskole på Kalø

Henover sommeren inviterer Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Kalø Højskole, Danmarks Sportsfiskerforbund og lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening til sommerhøjskolekurser i "Natursyn og dannelse" og "Ledelse af frivillige"

Som deltager på sommerhøjskolekurserne kan du fylde din rygsæk op med praktiske kompetencer, nye venskaber og fænomenale oplevelser.

Du kan både vælge at tage afsted i uge 28 eller 29, eller kombinere begge kurser, så du i alt er afsted i to uger. Læs mere om kurserne herunder.

Uge 28

Natursyn og dannelse

Uge 29

Ledelse af frivillige