Kommende webinarer

Danmarks Jægerforbund har siden starten af 2020 afholdt webinarer inden for forskellige emner - heriblandt vildtkending og våbenlære, udsætning, hjortevildt og invasive arter. Disse webinarer er blevet optaget, og kan til enhver tid ses eller genses i vores webinar-bibliotek på medlemsnettet.

Vi fortsætter udviklingen af konceptet, og du kan danne dig et indtryk over emner og datoer herunder. Listen opdateres løbende. Når de enkelte webinarer er oprettet i flexbillet, vil du kunne klikke ind og tilmelde dig.

Plan for kommende webinarer i Danmarks Jægerforbund

Emne Målgruppe Tidspunkt

Webinar: Agerhønen – 3.000 pct. tilbagegang på 75 år

 

Vidste du, at danske agerhøns er sårbare for forstyrrelse i rugeperioden? En periode, hvor mange marker er golde og en del jægere færdes i terrænet. Og vidste du, at raps er en økologisk fælde. Er det overhovedet hensigtsmæssigt at etablere markvildtstriber langs læhegn og veje? Få svaret, når seniorforsker Carsten Riis Olesen tager os med ind i agerhønens univers.

Medlemmer af DJ

 

Tilmelding

7. juni 2021 kl. 19.00-20.00