Info om corona i forhold til DJ's aktiviteter

Siden er senest opdateret den 12. maj 2021.

I det følgende finder du vores vejledninger til afholdelse af aktiviteter. Vejledningerne giver en række råd til, hvordan du kan forholde dig som jæger, jagtforening, skydebane eller som DJ frivillig. Har du corona-relaterede spørgsmål, som ikke kan besvares i nedenstående vejledninger, er du velkommen til at skrive til os på mail corona@jaegerne.dk

I Danmarks Jægerforbund følger vi myndighedernes udmeldinger, og vi vejleder altid med afsæt i disse. 

Seneste nyt

Den 6. maj åbner samfundet yderligere. Du kan læse om genåbningen HER

Læs hele aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj HER

Vejledninger og retningslinjer

Ofte stillede spørgsmål og svar (Afventer opdatering)

 • Hvilket forsamlingsforbud gælder på nuværende tidspunkt?

  Udfasning af det lille forsamlingsforbud (Justitsministeriet, 15. april):

    21. april 6. maj 21. maj 11. juni 1. august

  Indendørs-

  forsamlingsforbud

  10 25 50 100 Det lille forsamlingsforbud afskaffes

  Udendørs-

  forsamlingsforbud

  50 75 100 Afskaffes Det lille forsamlingsforbud afskaffes

   

  Med udgangspunkt i ovenstående forsamlingsforbud er du, som arrangør af en aktivitet, ansvarlig for at styre, at der ikke forsamles mere end man må under hele arrangementet på det pågældende tidspunkt. Du er også ansvarlig for at forsamlingsforbuddet overholdes ved ankomst og afslutning af et arrangement f.eks. på en parkeringsplads.

   

 • Skal foreningslokaler holdes lukkede?

  Nej - Fra 6. maj er det muligt at anvende foreningslokaler til aktiviteter inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbud. 

 • Hvad er et coronapas?

  Et coronapas er dokumentation for at du opfylder et af følgende krav:

  • At du er testet negativ i en covid-19 test (PCR eller lyntest) - det vil sige et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt regnet fra test tidspunkt.
  • At du har haft Corona - det vil sige du har en positiv PCR test, som er ældre end 14 dage og maks. 180 dage gammel.
  • At du er færdig vaccineret.
 • Er der krav om at deltagerne skal være medlem af den forening, som afholder aktiviteten?

  Nej - af bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 fremgår ikke, at der er krav om, at deltagerne i aktiviteten skal være medlem af den pågældende forening.

  Jægerforbundet har adspurgt Kulturministeriet om netop dette spørgsmål og har modtaget ovenstående svar. 

 • Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs foreningsaktiviteter?

  Nej - der er ikke krav om negativ test.

 • Må vi rykke indendørs aktiviteter udendørs?

  Ja - det er tilladt at afvikle foreningsaktiviteter udendørs i grupper jf. det gældende forsamlingsforbud. Det gælder alle aktiviteter, også dem, der normalt afholdes indendørs.

 • Tæller en instruktør, skydeleder, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet?

  Ja - forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, instruktører, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv. Husk, at forsamlingsforbuddet gælder under hele aktivitetens forløb, fra ankomst på parkeringspladsen, under aktiviteten, og til man sidder i sin bil og er på vej hjem.

 • Kan flere grupper være i gang på samme skydebane, træningsplads osv. samtidig?

  Ja – det kan de, under forudsætning af at følgende retningslinjer fra Kulturministeriet er overholdt:

  Det er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt med flere deltagere, end det der er tilladt jf. det gældende forsamlingsforbud, så længe der på intet tidspunkt er flere personer til stede på samme sted samtidig, end det man må være jf. det gældende forsamlingsforbud. 

  Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af en aktivitet. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de pågældende deltager i.

  Det er muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper inklusiv en frivillig holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan lede flere af grupperne samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

  Derudover er det muligt at afholde et stævne mv. med flere deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

  Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere deltagere, hvis flere end det gældende forsamlingsforbud samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse.

  I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 samt forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19

 • Må en skydeleder eller instruktør tage imod flere hold tidsmæssigt forskudt i løbet af en dag?

  Ja – en hundeinstruktør, skydeinstruktør, skydeleder eller baneansvarlig må gerne servicere eller instruere flere hold på samme dag, så længe de enkelte hold er tidsmæssigt forskudt, således at den pågældende ikke servicerer mere end et hold på samme tid.

 • Må man gennemføre den udendørs del af jagttegnsundervisningen under reglerne for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?

  Ja – under forudsætning af, at jagttegnsundervisningen foregår i regi af en forening. Foregår undervisningen via en kommerciel udbyder af jagttegnsundervisning, så har vi ikke et svar, da retningslinjerne ikke tager højde for dette spørgsmål. Vi henviser derfor til Erhvervsministeriet eller rådgivning via advokat.

 • Må man gennemføre hundetræning og hundeprøver under reglerne for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?

  Ja – under forudsætning af, at træning og prøver foregår i regi af en forening. Foregår undervisningen via en kommerciel udbyder, så har vi ikke et svar, da retningslinjerne ikke tager højde for dette spørgsmål. Vi henviser til Erhvervsministeriet eller rådgivning via advokat.

 • Må man sælge mad og drikke under en foreningsaktivitet?

   

  Ja, hvis de særskilte regler og retningslinjer vedr. restauranter, cafeer og lignende serveringssteder overholdes. Her henviser vi til Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide for information om brug af coronapas, bordbestilling, arealkrav, åbningstider, skiltning m.m.

 • Må en træner, instruktør etc. stå for aktiviteter i flere grupper af personer samtidig?

  Nej – hvis der er flere grupper til stede på samme tid, og grupperne samlet er flere personer end det gældende forsamlingsforbud, så må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne og skal forblive i den gruppe under hele arrangementet.

 • Kan man afholde en prøve/stævne/konkurrence med flere personer end det gældende forsamlingsforbud, hvis de inddeles i hold?

  Nej. I modsætning til træning er det ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner - fx ved hjælp af hegn, kegler eller lignende -, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme tid og sted.

  Der må dog godt afvikles flere separate prøver/stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, og at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne.

  Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

 • Kan udendørs foreningsaktiviteter foregå under overdækning i f.eks. telte og pavilloner?

  Ja, en aktivitet vil fortsat være at betragte som udendørs, hvis denne foregår under overdækning uden "vægge". Det vil derfor være muligt at afvikle udendørs foreningsaktiviteter under en pavillon, et telt uden sider eller lignende.

 • Er det tilladt at afholde en generalforsamling?

  Ja - ifølge retningslinjer for konferencer og møder, må der afholdes indendørs generalforsamling. Der er dog en række restriktioner, der skal være overholdt og som kan læses HER

 • Kan vi afholde årsmøde i jægerrådet online, hvis ikke det er muligt at mødes fysisk?

  Ja. Jægerrådene opfordres til at holde årsmøderne online, hvilket er muligt ud fra en beslutning på repræsentantskabsmødet sidste år. Administrationen vil gerne hjælpe med oprettelse af mødet online og også elektronisk afstemning, hvis der er behov for dette. Kontakt venligst Hanne Smedegaard (mobil 21656075) for nærmere aftale herom.

  Det er vigtigt, at Jægerrådet sørger for at få det meldt ud bl.a. ved mail til foreningsformændene, og at der sætter en tilmeldingsfrist på, helst en uge og minimum 3 dage før mødet skal holdes, så vi ved, hvor mange og hvilke deltagere der skal sendes mail til med link til mødet og evt. link til afstemningsmodul i de tilfælde, hvor der skal være valg.

  Flere jægerråd overvejer at holde mødet fysisk udendørs – her skal man være opmærksom på reglerne for forsamlinger og socialt samvær: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/forsamlinger-og-socialt-samvaer