Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

Få indsigt i Landbrugsstøtteordningers muligheder for at gennemføre natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift, herunder hvordan driftsøkonomien i planteavlen kan forbedres samtidig med, at der etableres natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift.

Der vil komme mere information om kurset senere.

 

Tilmeld dig kursus i Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

Du tilmelder dig kurset ved at søge på Markvildt natur- og vildtpleje i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.