Jægerrådskurser

Der udbydes en række jægerrådskurser rundt om i landet med det formål, at introducere nyvalgte og fungerede Jægerrådsmedlemmer til det lokale jagtpolitiske arbejde i kommunen og sikre klarhed om Jægerrådets opgave lokalt og i sammenhæng til DJ´s vision, mission, overordnede strategier og målsætninger.

Formålet er også, at medvirke til en større sammenhængskraft i organisationsarbejdet og den politiske proces, så der kan sikres lokal indflydelse i samarbejdet med myndigheder og andre interesseorganisationer.

Det er endvidere et mål at styrke samarbejdet og synergien mellem tillidsfolk og administration og få anskueliggjort værdierne.

Der kommer mere information om kurset snarest.

 

Opret et kursus i din jagtforening 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til Rådgivnings- og kursuafdelingen ved at skrive til kurser@jaegerne.dk