Projekter

De projekter Danmarks Jægerforbund gennemfører eller støtter, skal medvirke til, at vi lever op til vores formål og sikre bæredygtig jagt i Danmark og vildtets bevarelse. Derudover skal projekterne medvirke til at understøtte Danmarks Jægerforbunds strategi, jagtsagen som helhed og at jægerne bliver opfattet som seriøse og troværdige partnere i den nationale og internationale naturforvaltning. Jagt er aktiv naturforvaltning.

Et oplyst og faktuelt beslutningsgrundlag er kernen for Jægerforbundets faglige og politiske indsatser. En given problemstilling samt en anvisning af forskellige løsningsmodeller bliver typisk fremlagt for de politiske system og fører frem til en målsætning inden indsatsen eksekveres. Og her medvirker projektporteføljen til viden opsamling.

Danmarks Jægerforbund skal bl.a. omsætte og bearbejde praktiske erfaringer og forskningsresultater, så de kan integreres i naturforvaltning og i driften af land- og skovbrug. Vi skal sikre udvikling og være innovative inden for implementering af praktiske erfaringer og forskningsresultater, som operationelle forvaltningsredskaber på bedriftsniveau,

Danmarks Jægerforbund hører gerne om områder, hvor vi har behov for mere viden i relation til praktisk vildtforvaltning. Med andre ord hvor har vi behov for at indhente viden, som helt konkret kan ændre livsbetingelserne for vildt, der ude hvor vi har gummistøvlerne på! Danmarks Jægerforbund skal medvirke til at sikre viden indsamling, der kan omsættes til praktiske naturtiltag, der forbedrer livsbetingelserne for vildtet og øger naturindholdet og ikke mindst biodiversitet! 

Projekter gennemføres i langt de fleste tilfælde i samarbejder og partnerskaber med aktører inden for det grønne område. Det gælder interesseorganisationer, myndigheder, samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Udvikling og kvalificering af projektideer sker som hovedregel med egne midler. Nogle projekter vil have ekstern finansiering, og andre medfinansiering fra DJ.

Nogle rådgivningsopgaver løses på kommercielle vilkår, og der kan anvendes underleverandører. Her er tale indtægtsdækket virksomhed.