Danmarks vildt

Viden om Danmarks vilde dyr og natur er en af hjørnestenene i Danmarks Jægerforbund. Vi arbejder med at øge vores viden om vildt for at sikre bæredygtige bestande og vildtvenlige landskab.

I Danmarks Jægerforbund tror vi på, at mest mulig viden om Danmarks natur og vilde dyreliv kan sikre bæredygtige bestande og et vildtvenligt landskab.

Derfor har vi løbende flere projekter i gang, som i det lange løb skal sikre mest mulig jagt og natur.

Vi har organiseret vores arbejde med Danmarks vildt i tre søjler: Markvildtet, trækvildtet og hjortevildtet. Her kan du få et indblik i vores holdninger, forskning og politiske arbejde indenfor de tre søjler.

Politisk er hver søjle bundet op på et tilsvarende udvalg, som ledes af et hovedbestyrelsesmedlem.

Markvildt

Trækvildt

Hjortevildt