Høringssvar afgivet i 2017

Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 23. oktober 2017

Udkast til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning 
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 29. september 2017

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 16. juni 2017

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 15. juni 2017