Tidsforløb - Jagttidsforhandlinger 2016-18

Tilmeld dig vores dialogmøder nederst på denne side!

Orienter dig her om begivenheder og tidsforløbet frem til den endelige indstilling af de reviderede jagttider træder i kraft den 1. april 2018.

Indstilling til Vildtforvaltningsrådet

Endelige indstilling fra Danmarks Jægerforbund til Vildtforvaltningsrådet med vores ønsker i relation til udredning, forud for jagttidsforhandlingerne. Du kan se den samlede liste over de indstillede arter her, og hvilke(n) organisation(er) der har indstillet.

Fagligrapport fra DCE

Det forventes at den faglige rapport - det vi grafikken kalder 'udredning' - fra DCE udsendes i forud for vildtforvaltningsrådets møde i september 2016, hvor den første drøftelse vil finde sted.

Endelig indstilling til ministeren fra VFR

Det forventes at Vildtforvaltningsrådet afgiver deres endelige indstilling til ministeren på september eller december mødet 2017.

Dialogmøder om jagttiderne

Danmarks Jægerforbund vil gerne sikre fortsat inddragelse af medlemmerne i processen om jagttiderne ved afholdelse af dialogmøder rundt om i landet i løbet af efteråret.

Der er planlagt følgende møder:

Kreds 1. Tirsdag den 8. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Sport og Kulturcenter,
Damengvej 2, 9460 Brovst

Kreds 2. Mandag den 10. oktober kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Aulum fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum

Kreds 3. Mandag den 24. oktober kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Jagtens hus,
Molsvej 34, 8410 Rønde

Kreds 4. Mandag den 21. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Jels Motel & Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels, 6630 Jels

Kreds 5. Torsdag den 10. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Ejby Hallerne,
Halvej 5, 5592 Ejby

Kreds 6. Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Stenlille Jagtforening
Plantagevej 1C, 4180 Sorø

Kreds 7. Onsdag den 23. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Køge Herfølge Jagtforening
Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge

Kreds 8. Onsdag den 2. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Nyvest Centret
Kirkevej 8, 3720 Aakirkeby