Sneppefald!

Intet andet jagt objekt i Danmark har formået at få sit helt eget udtryk, sådan som skovsnepperne har det. Nemlig udtrykket sneppefald, som en understregning af, at en større mængde af de eftertragtede fugle har slået sig ned i området. Læs mere

Europæiske jægere: Bekæmp terror, men med de rette midler

De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, arbejder i disse dage på højtryk for at sikre, at de europæiske politikere ikke laver en panik-beslutning, der går ud over jægeres og sportsskytters brug af lovlige og regulerede våben til deres hobby. Kommissionen har nemlig hastebesluttet at åbne for våbendirektivet efter de tragiske begivenheder i P... Læs mere

Første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger

Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er godt i gang med de indledende øvelser til de kommende jagttidsforhandlinger. I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder. Som en del af forberedelserne har vi indgivet en liste til Vildtforvaltningsrådet med de arter, som vi ønsker videnskabelig fokus på. Læs mere

Knivsagen: Positivt møde i Justitsministeriet

Danmarks Jægerforbund har i dag været til møde i Justitsministeriet for at drøfte forslag til en ny knivlov. Stemningen på mødet var konstruktiv, og det var tydeligt, at justitsministeriets jurister arbejder på at finde en løsning, der tilgodeser jægere og andre danskere, som er kommet i klemme i den nuværende knivlov. Læs mere