MFO markbræmmer - en ny mulighed

Vådt og bøvlet! Sådan vil de fleste nok huske høsten 2017, der ikke har budt på mange gode høstdage. Læs mere

Mårhunde i de jyske markvildtlav?

Mårhunden er en invasiv generalistprædator som kan gøre stor skade på bestande af vilde jordrugende fugle. Det er en art som er primært nataktiv, så den kan sagtens findes på terrænet selvom man ikke ser den. Læs mere

Afskydning af harer

Mange steder i landet kan man uden problemer skyde harer på efterårets jagter. Men hvor mange kan man tillade sig at skyde? Læs mere

Insektvolde og levende hegn skal skabe plads til naturens vilde dyr

Miljø- og Fødevareministeriet afsætter to mio. kroner ekstra til markvildtprojekter, der giver plads til vilde dyr mellem dyrkede marker. Læs mere