Om DJ's medlemmer

I Danmarks Jægerforbund sætter vi pris på vores medlemmer. Jo mere vi ved om vores medlemmer, jo bedre organisation kan vi skabe for dem. Derfor gennemfører vi med jævne mellemrum analyser, hvor vi søger svar på, hvor tilfredse vores medlemmer er, og hvor de ser, vi kan gøre det endnu bedre.

Den seneste analyse gennemførte vi i oktober 2016, hvor vi udsendte et digitalt spørgeskema til alle medlemmer, der er registreret med en valid mailadresse i vores medlemssystem. Over 4.800 medlemmer deltog i undersøgelsen. 

Du finder resultaterne af medlemsundersøgelsen her: 

Medlemsundersøgelse 2016