Sådan støtter du

Jagtens Hus bliver det nationale kompetencecenter for jagt, vildt og natur i Danmark fremover. 

Der er flere jægere, som har givet udtryk for, at de gerne vil støtte opførelsen af Jagtens Hus ved at bidrage med et beløb. Dette har du mulighed for på følgende måde:

Giv et bidrag, stort som småt - se listen over bidragydere

Der indbetales på reg. nr. 7854 kontonr. 0001375529 i Jyske Bank.

Husk at opgive navn, adresse og CPR-nr. Det er en forudsætning for, at du kan opnå skattefradrag!

Støtter du med 1.000 kr. eller derover, vil du modtage Jægerforbundets specialdesignede nål som tak for din støtte til jagtens sag! Blandt alle bidragydere vil der bl.a. blive trukket lod om jagter, som finder sted i efteråret 2015.

Virksomheder kan også bidrage, og her vil vi anbefale, at I tager kontakt til formand Claus Lind Christensen på clc@jaegerne.dk

Vi takker for din støtte til Jægerforbundet og til jagtens sag! Dit bidrag vil medvirke til, at jagten får de bedst mulige vilkår i fremtiden.