Strategi

Strategi 2013-17 sætter pejlemærker og retningen for arbejdet i Danmarks Jægerforbund.

Strategien beskriver Jægerforbundets mission, vision og de overordnede otte strategiske sigtelinjer: Jagten, Naturen, Udbyttet, Medlemmerne, Kommunikation, Jagtens Hus, Organisation og endelig Økonomi og systemer.

 

Mission:

"Danmarks Jægerforbund er til for jægerne. Vi varetager interesser, formidler viden og yder service for at give oplevelser, medvirke til en bedre natur og bevare retten til jagt"
   

Vision:

"Mest mulig jagt og natur"