Danmarks Jægerforbund på sociale medier

Danmarks Jægerforbund er på Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube og Facebook. Det er vi for at nå ud til flest mulige med vores arbejde og den gode historie om jagt og natur. For at sikre en god tone og at alle føler sig velkommen har vi lavet nogle simple retningslinjer, som man skal overholde på vores profilsider.

Danmarks Jægerforbunds sociale medie-profiler er steder, hvor alle skal føle sig velkommen og have lyst til at deltage i en dialog. Det betyder, at vi har lavet nogle retningslinjer, som skal overholdes. Som udgangspunkt ønsker vi ikke, at udelukke nogen fra at deltage på vores sider, men overskrides vores retningslinjer groft, forbeholder vi os retten til at slette opslag og udelukke brugere.

Derfor:

  • Skriv ikke kommentarer, der er direkte personlige angreb, racistiske, injurierende eller på anden måde i strid med loven.
  • Skriv ikke klager over eller tilsvininger af ansatte eller tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund.
  • Skriv i et ordenligt og respektfuldt sprog.
  • Del ikke personlige oplysninger om dig selv eller andre.
  • Skriv ikke kommercielle indlæg eller spam. Herunder er også partipolitiske indlæg.
  • Vær konstruktiv og positiv. Skriv ikke for at provokere, men kom gerne med ris eller ros, som er konstruktivt.
  • Hold en god tone. Respekter at andre har en anden mening og læs både det, du svarer på, og dit indlæg igennem, inden du trykker send.

Du finder vores profiler på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube og LinkedIn.

Generelt om vores tilstedeværelse

Husk at det ikke er på Facebook, at medlemsdemokratiet i Danmarks Jægerforbund foregår. Ønsker du at komme med forslag eller lignende, er du velkommen til at kontakte hovedbestyrelsesmedlemmet i din kreds. Du finder kontaktoplysningerne her. På vores hjemmeside kan du også holde dig orienteret med mødedatoer for fx jægerrådsmøder og kredsmøder.

I Danmarks Jægerforbund bestræber vi os på at besvare alle direkte henvendelser og spørgsmål, men der er ikke én, der sidder klar ved tastaturet og de sociale medier hele døgnet. Derfor kan du opleve svartider på dine spørgsmål. Som udgangspunkt svarer vi mellem klokken 9 og 15 på hverdage, men du kan sagtens opleve længere svartid, ligesom der kan være stille perioder pga. sygdom, arbejdspres, orlov eller andet.

Indlæg med karakter af læserbrev eller holdningstilkendegivelse bliver ikke besvaret, men får lov at stå på vores side, hvis indlægget i øvrigt overholder vores retningslinjer.

Det er kommunikationsafdelingen i Danmarks Jægerforbund, der vedligeholder vores sider. Har du ris eller ros, er du blevet blokeret, eller har du fået fjernet en kommentar, og føler du, at det er uberettiget, kan du kontakte os på webmaster@jaegerne.dk.

Regler når der er valg i forbundet

Danmarks Jægerforbund er en politisk organisation, hvor medlemmerne vælger deres repræsentanter på de forskellige tillidsposter. Det betyder, at der jævnligt er valg.

Det er tilladt for personer (både de siddende og udfordrere), der har annonceret kandidatur til kredsformands- og hovedbestyrelsesposter, at opslå valgindlæg på vores sociale medier. Disse vil ikke blive kommenteret eller delt af Danmarks Jægerforbunds profil.

Ved valg til formandsposten, som foregår hvert fjerde år, vil alle kandidater få lejlighed til at deltage i interviews til hjemmesiden. Disse interviews vil blive delt på Facebook.

Valgindlæg fra andre end de, der har annonceret deres kandidatur, vil blive slettet. Ligeledes vil indlæg fra kandidater til lokalforeningsposter, jægerrådsposter eller lignende også blive slettet. Disse opslag skal foregå i de enkelte jægerråds eller foreningers regi.

Månedens foto

Danmarks Jægerforbund kører en månedskonkurrence, hvor man kan indsende et billede. De bedste vil blive udvalgt og vinde en præmie, deltage i konkurrencen om årets foto og blive trykt i vores medlemsblad, Jæger. Du deltager blandet andet ved at dele dine fotos på vores sociale medier. Du kan læse mere om konkurrencen her.

Vi henviser i øvrigt til Facebooks, Instagrams, Twitters, Youtubes og LinkedIns egne regler for opslag, som også skal overholdes.