Kurser

Førstehjælp kursus

I Hagested Gislinge jagtforening

Mandag d. 1. maj 2017 kl. 18,00 – varer 4 timer.

Instruktør: Jan Nielsen

Kurset er gratis og der uddeles diplomer til kursisterne.

Tilmelding til Bjørn på autobamsen41@gmail.com

Inden d. 15. april

Max. 16 deltagere

Med: Fulde navn, personnummer – til diplomerne –

og e-mailadresse

 

 

Hygiejnekursus  Vildtsygdomme

Mandag d. 8. maj kl. 18,00 til 21,00

I foreningshuset, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk

Pris: 500,00 kr. indbetalt på konto 1726 5300 110 799

Oplysning med: fulde navn - adresse og mailadresse.

Sendes til: Bjørn Ovesen, Holløsevej 9, 4420 Regstrup

Helst på mail: autobamsen41@gmail.com

Cpr. og jagttegns nummer medbringes på dagen

Begrænset pladser