Kredsmøde d. 6. marts 2016 Borup Multihallen

Efter mødet

Læs Peter Lassens beretning fra mødet her

Referat

Under mødet 

Hent dagsorden i pdf fil

 

Dagsorden for kredsmøde kreds 7

Søndag d.6 marts - 2016

Borup Multihallen – Hovedgaden 65, 4140 Borup

  Velkomst v/ Kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng  

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Beretning om kredsens virksomhed v/ Kredsformand og fagkoordinatorer
 6. Gæstetaler Stephan Springborg Naturstyrelsen
 7. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
  • Max Elbæk
  • Formand Claus Lind Christensen
  • Næstformand Henrik Frost Rasmussen
 8. Valg af kredsformand
 9. Valg af HB-Suppleant
 10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer 
  • Distrikt 1 – Ole Hansen
  • Distrikt 2 – Flemming Haburg / ønsker ikke genvalg - Thomas Røslau
  • Distrikt 3 – Torben Clausen – 1 ny vælges
  • Distrikt 4 – Ny vælges (indstillet er Finn Poulsen)
 11. Valg af ordførende fagkoordinatorer
  • Jagthornkoordinator - Torben Clausen
  • Flugtskydningskoordinator - Søren Dam
  • Jagtstikoordinator - Jens K. Jensen
  • Medlems og Nyjæger koordinator - Henning Christiansen
  • Riffelkoordinator - Allan Pedersen
  • Hundekoordinator - Kirsten Skovsby
  • Strand og havjagtkoordinator - Arne Holten
  • Kursuskoordinator Charlotte Bak
  • Frivillig Jagtprøvekoordinator – Ole Hansen
  • Webkoordinator – Berit Valentin
  • Buekoordinator Susanne Kildebjerg
 12. Valg af delegeret til repræsentantskabsmødet d.30.april 2016 – Vingsted
 13. Indkommende forslag
 14. Eventuelt.

Indkomne forslag 

   

Forslag 1 - ikke vedtaget

Forslag 2 - henstilling sendes til DJ

Forslag 3 - sendes til vildtforvaltningsrådet

Forslag 4 - vedtaget (gælder kun for kreds 7)

Forslag 5 - trukket

Før mødet

Skriftlig indkaldelse til kredsmødet i kreds 7
Søndag den 6. marts 2015. kl. 9.30 – 16.00
Borup Multihallen – hovedgaden 65, 4140 Borup

Tidsplan:
08.30 Indskrivning og morgenkaffe
09.30 Kredsmødet starter i hallen
12.00 Frokost
13.00 Mødet genoptages
15.00 Kaffe og kage
16.00 Mødet slutter

Kredsmødet er sammensat af:
1. Kredsbestyrelsen
2. Formændene for Jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
3. Fagkoordinatorer
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før - se vedhæftede medlemsopgørelse).
- Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
- Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
- Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.
- Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk efter d.10.februar eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

Tilmelding: Benyt venligst tilmeldingsblanketten - sendes pr. mail til
marie-louise@achton-lyng.dk senest fredag d 15. februar 2016

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2016 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter.

Inden d.15. februar skal referat fra Jægerråds-årsmødet, samt navne og medlemsnummer på de indstillede delegerede til repræsentantskabsmødet være formanden i henne på nedenstående blanket.
Modtages via mail: mel@jaegerne.dk - hvis overnævnte dato ikke overholdes, kan indstillingen ikke godkendes.


Med venlig hilsen

Marie-Louise M. Achton-Lyng
Kredsformand
Kreds 7 Nordsjælland
Tlf: 27 57 28 22
Mail: marie-louise@achton-lyng.dk

-------------------------------------------------------

 Medlemsliste pr. 1. oktober 2015 - Pdf fil

Tilmelding til kredsmøde - Word fil

Tilmelding til kredsmøde - Pdf fil

Tilmelding til Rep.mødet - Word fil

Tilmelding til Rep.mødet - Pdf fil