Kredsmøde
d. 5. marts 2017
Borup Multihallen

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

 

Læs Carsten Dahl-Hansens beretning fra mødet

    

Delegere til repræsentantskabsmødet 2017

 

Under mødet
   

Dagsorden

Regnskab for 2016

 

Indkomne forslag 

  

Indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

Søndag den 5. marts 2017. Borup Multihallen, Hovedgaden 65, 4140 Borup


Tidsplan:

08.30 Indskrivning og morgenkaffe
09.30 Kredsmødet starter i hallen
12.00 Frokost
13.00 Mødet genoptages
15.00 Kaffe og kage
16.00 Mødet slutter 

Kredsmødet er sammensat af:
1. Kredsbestyrelsen
2. Formændene for jægerrådene
3. Fagkoordinatorer
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før - se vedhæftede medlemsopgørelse). 

Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund. -

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening. 

Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet. -

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk efter d.15.februar eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

Tilmelding: Benyt venligst tilmeldingsblanketten - sendes pr. mail til marie-louise@achton-lyng.dk senest søndag d 15. februar 2017

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2017 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter §.15. stk.3.

Inden d.15. februar skal referat fra Jægerråds-årsmødet, samt navne og medlemsnummer på de indstillede delegerede til repræsentantskabsmødet være formanden i henne på vedhæftet blanket.

Modtages via mail: marie-louise@achton-lyng.dk - hvis overnævnte dato ikke overholdes, kan indstillingen ikke godkendes.

Med venlig hilsen
Kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng

 

Antal medlemmer i foreningerne oktober 2016

Tilmelding til kredsmøde - Word fil
Tilmelding til kredsmøde - Pdf fil

Tilmelding til repræsentantskabsmøde - Word fil
Tilmelding til repræsentantskabsmøde - Pdf fil