Kredsmøde d. 5. marts 2017 Borup Multihallen

NB! Husk selv at printe det ud du vil have med til kredsmødet.
Dette vil ikke blive uddelt på dagen.

   

Under mødet
   

Dagsorden

Indstillede kandidater fra Jægerråd

Indkomne forslag 

   

Indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

Søndag den 5. marts 2017. Borup Multihallen, Hovedgaden 65, 4140 Borup


Tidsplan:

08.30 Indskrivning og morgenkaffe
09.30 Kredsmødet starter i hallen
12.00 Frokost
13.00 Mødet genoptages
15.00 Kaffe og kage
16.00 Mødet slutter 

Kredsmødet er sammensat af:
1. Kredsbestyrelsen
2. Formændene for jægerrådene
3. Fagkoordinatorer
4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før - se vedhæftede medlemsopgørelse). 

Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund. -

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening. 

Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet. -

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk efter d.15.februar eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

Tilmelding: Benyt venligst tilmeldingsblanketten - sendes pr. mail til marie-louise@achton-lyng.dk senest søndag d 15. februar 2017

Delegerede til repræsentantskabsmødet 2017 indstilles fra årsmøderne i Jægerrådene, i henhold til Danmarks Jægerforbund vedtægter §.15. stk.3.

Inden d.15. februar skal referat fra Jægerråds-årsmødet, samt navne og medlemsnummer på de indstillede delegerede til repræsentantskabsmødet være formanden i henne på vedhæftet blanket.

Modtages via mail: marie-louise@achton-lyng.dk - hvis overnævnte dato ikke overholdes, kan indstillingen ikke godkendes.

Med venlig hilsen
Kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng

 

Antal medlemmer i foreningerne oktober 2016

Tilmelding til kredsmøde - Word fil
Tilmelding til kredsmøde - Pdf fil

Tilmelding til repræsentantskabsmøde - Word fil
Tilmelding til repræsentantskabsmøde - Pdf fil