Københavns kommune

Bestyrelse

    

Jægerrådsformand og Grønt Råds repræsentant
Ole Jervin olejervin@gmail.com
tlf.: 2714 3552

Næstformand
Berit Valentin kreds7@jaegerne.dk
tlf.: 2063 7331

Sekretær
Ole Pedersen leneogole@youmail.dk
tlf.: 4043 4024

Bestyrelsesmedlem Rune Hjortborg  rune.hjortborg@sjf.dk 
tlf.: 2890 2726

Jagtforeninger i Københavns kommune

    
Storkøbenhavns Jagtforening

Kalvebod Jagt Klub

Det er Jægerrådets ansvar at holde denne side opdateret.

Årsmøde Jægerråd København
Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV.

Den 11. januar 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke
3. Valg af formand (kun i valgår 2020)
4. Orientering om bestyrelsen sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
6. Indstilling af kandidat til Hjortevildtformand
7. Indstilling af kandidater til repræsentantskabsmødet, indstillinger
I henhold til punkt 5,6 og 7 skal meddeles skriftlig til Kredsformanden
Senest 3 uger før Kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere
Vidtgående indstillingsprocedure.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Alle medlemmer af Storkebønhavns Jagtforening, Kalvebod Jagt Klub samt alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende i Københavns Jagtforening er velkommen.