Bjørneskydning

Skydning til stillestående bjørneskive

80 meter - sidefigur

Krav for godkendelse: En serie a 4 skud inden for 40 sekunder, alle skud skal være inden for træfområde. Serien skal gennemføres med støtte, dog ikke liggende eller fra skydebænk.

40 meter – sidefigur

Krav for godkendelse: En serie a 4 skud inden for 40 sekunder, alle skud skal være inden for træfområde. Serien må gennemføres med støtte, dog ikke liggende eller fra skydebænk.

20 meter - frontfigur

Der er ingen træfkrav for godkendelse. 2 skud, hvoraf andet skud skal afgives inden 4 sekunder efter første skud. Der skydes stående – skydestok må anvendes.

Bestemmelser for bjørnejagt meddeles årligt i Naturvårdsverkets bekendtgørelser. Som bjørnejæger er det din pligt at have kendskab til de bestemmelser, der gælder for bjørnejagten.

Se i Kalenderen for datoer for bjørneprøver