“Plant for Vildtet” – en tilskudsordning til gavn og glæde for vildtet

Tilskudsordningen ‘Plant for Vildtet’ yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr og planter.
Ordningen rummer 38 forskellige tilskudsberettigede plantearter. Størstedelen af disse plantearter er hjemmehørende.
Der ydes et tilskud på 75 % af planteprisen. Beløbet inklusiv momsen er skattepligtigt og indberettes til SKAT.
Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetiske oprindelse. Dette er med til at sikre stabile og
klimatilpassede plantninger.
Der kan søges om tilskud til planter to gange om året, henholdsvis senest 30. april og 31. oktober.

“Plant for Vildtet” – særlig indsats for hasselmus og birkemus

Gennem ‘Plant for Vildtet’ tilskudsordningen er der mulighed for at søge et forhøjet tilskud til vildtplantninger, som samtidigt særligt
tilgodeser og forbedrer levestederne for hasselmus og birkemus. Der er tale om sårbare arter, som kræver en ekstra indsats, da
deres levesteder i landskabet er trængte.
Der ydes et tilskud på 90 % af planteprisen. Beløbet inklusiv momsen er skattepligtigt og indberettes til SKAT.
Ordningen rummer 38 forskellige tilskudsberettigede plantearter. Størstedelen af disse plantearter er hjemmehørende.
Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetiske oprindelse. Dette er med til at sikre stabile og
klimatilpassede plantninger.
Der kan søges om tilskud til planter to gange om året, henholdsvis senest 30. april og 31. oktober.
Bemærk at der kun ydes tilskud til plantninger i de kommuner, hvor
hhv. hasselmus og birkemus allerede findes eller med stor
sandsynlighed forekommer.

 

Ansøgningsskema samt mere information se flyer