Nyjægerpuljen

Nyjægerpuljen 2017 er nu åben. Du finder ansøgningsskema og vejledning her.

Danmarks Jægerforbunds Nyjægerudvalg administrerer ansøgningerne og Nyjægerpuljen.

Formål:
Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte lokale aktiviteter for Nyjægere, som fremmer Nyjægerarbejdet i forbindelse med jagtfaglige emner som natur- og vildtpleje, våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling af vildt, netværksdannelse, nye jagtformer mv. 

Målgruppen er Nyjægere, dvs. aktiviteten skal være for de personer, som har erhvervet jagttegn og bestået den praktiske haglskydeprøve inden for de seneste 3 år.

Hvem kan søge
Ansøgning skal ske af eller i samarbejde med kredsen, Jægerråd eller en jagtforening under Danmarks Jægerforbund af hensyn til påtegning af bilag i forbindelse med udbetaling af tilskud. 

Hvor meget
Samlet puljestørrelse er kr. 200.000 i 2017.

Bevillingsudvalg
Danmarks Jægerforbunds Nyjægerudvalg. 

Overordnet ansvar
Formanden for Nyjægerudvalget, Claus Lind Christensen.

Ansøgning sendes til:
Inden ansøgning fremsendes anbefales det, at gennemlæse vejledningen (om arrangementet opflylder kriterierne). Du finder vejledningen her.

Du kan finde ansøgningsskemaet her:


Ansøgning sendes til Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. Att.: Désirée Iuel di@jaegerne.dk

Behandlingsforløb:
Der kvitteres, pr. mail, for modtagelse af ansøgning.
Sekretariatet gennemgår herefter ansøgningen i samarbejde med kredskoordinator. Behandlingstid kan være op til 14 dage og der kan forekomme henvendelser fra Sekretariatet om supplerende oplysninger.

Efter afholdt arrangement/aktivitet:
Regnskab, original bilag samt afrapportering skal være indsendt til ovenstående adresse senest 14 dage efter gennemførelse af Nyjægeraktiviteten.

Ansøgningsfrist:
Løbende. Se yderligere information i vejledningen her. 


Yderligere oplysninger:
Désirée Iuel: di@jaegerne.dk, tlf. 8888 7507