Juniorjægerpuljen

Danmarks Jægerforbunds medlemsudvalg administrerer ansøgningerne og juniorjægernes aktivitetspulje. 


Formål: 

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte lokale aktiviteter for juniorjægere. Aktiviteterne skal bestå af jagtfaglige emner såsom natur- og vildtkendskab, våben og skydning, efterbehandling af vildt, madlavning med vildt, jagtetik og ”hvad må jages”.

Målgruppe:

Juniorjægere, dvs. aktiviteten skal være målrettet juniorjægere og indholdet skal være tilpasset hertil.

Hvem kan søge

Ansøgning skal ske af eller i samarbejde med kredsen, jægerråd eller en jagtforening under Danmarks Jægerforbund af hensyn til påtegning af bilag i forbindelse med udbetaling af tilskud. 

Hvor meget: 

Samlet puljestørrelse er kr. 50.000 i 2017.

Bevillingsudvalg: 

Danmarks Jægerforbunds Medlemsudvalg. 

Overordnet ansvar: 

Formanden for Medlemsudvalget, Leif Bach.

Ansøgning sendes til:

Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. Att.: Joan Brønnum Kvist på mail jbk@jaegerne.dk

Ansøgningsfrist: 

Løbende (se yderligere information i vejledningen nedenfor). 

OBS: Original bilag og afrapportering skal være indsendt til ovenstående adresse senest 14 dage efter gennemførelse af Juniorjægeraktiviteten.

Yderligere oplysninger: 

Joan Brønnum Kvist: jbk@jaegerne.dk, tlf. 81 88 72 86.

 

Hent vejledning til ansøgning her

Hent ansøgningsskema her