Kredsmøde lørdag d. 4. marts 2017

på Nordjyllands landbrugsskole ved Nibe.

Indtegning og morgenkaffe fra kl. 8.30 til 9.30
Mødestart kl. 9.30

Tilmelding til kredskasserer Henrik Juul Jensen på mail: hj1971@mail.dk senest lørdag den 11. februar 2017

Pris pr. deltager 200,00 kr. Som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Beløbet indsættes på konto: 9202-1880257370. Husk foreningsnavn og medlemsnummer.

HUSK - Skal du selv deltage - hent materialet før mødet

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt. 

 

Indkomne forslag og andet materiale kan findes her på kredsens hjemmeside fra lørdag den 18. februar og fremsendes derfor ikke til deltagerne.

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen.