Lokale jagttider på kronvildt

Jagttiden på kronvildt er fastsat af Miljøministeren og er at finde i den til en hver tid gældende jagttidsbekendtgørelse. Bekendtgørelsens første del omhandler de generelle jagttider, som er

  • Kronhjort: 1/9 – 31/1
  • Kronhind og -kalv: 1/10-31/1

Dertil kommer en række lokale jagttider, som fremgår af bilag 2.

Herunder kan du se et kort, der groft illustrerer de regioner, hvor der gælder lokale jagttider.

Lokale jagttider i Region Nordjylland

  • Område 1: Kronkalv, -spidshjort og –hjort med mindst 5 sprosser på den ene stang: 1/11 – 31/12 Kronhind: 16/11 – 31/12 Øvrige Kronhjorte: (FREMGÅR IKKE AF BEKENDTGØRELSEN) Ingen jagttid.
  • Område 2: Kronvildt: Ingen jagttid.
  • Område 3: Kronvildt: Ingen Jagttid.
  • Område 4: Kronvildt: 1/11 – 31/1.

Lokale jagttider i Region Midtjylland:

  • Område 5: Kronkalv og -spidshjort: 1/9 – 31/1 Kronhjort med mindst 5 sprosser på den ene stang: 1/9 – 31/12 Øvrige kronhjorte: 16/10 – 31/12 Kronhind: 16/10 – 31/1.
  • Område 6: Kronkalv: 1/10 – 31/1 Kronhind: 1/10 – 31/1 Kronspidshjort: Ingen jagttid Øvrige kronhjorte: 1/9 – 31/12.
  • Område 7: Kronkalv og –spidshjort: 1/9 – 31/1 Kronhind: 16/10 – 31/1 Kronhjort med mindst 5 sprosser på den ene stang: 1/9 – 31/1 Øvrige kronhjorte: Ingen jagttid.

 

Lokale jagttider i Region Syddanmark:

  • Område 8: Kronkalv og –hjort: 1/9 – 31/1 Kronhind: 1/10 – 31/1.