Lokale jagttider på dåvildt

Jagttiden på dåvildt er fastsat af Miljøministeren og er at finde i den til en hver tid gældende jagttidsbekendtgørelse. Heraf fremgår det, at de generelle jagttider på dåvildt er

  • Dåhjort: 1/9 – 31/1
  • Då og -kalv: 1/10-31/1

Landet over eksisterer der imidlertid en række lokale jagttider for dåvildt, og flere af disse jagttider begynder den 1. november.

Danmarks Jægerforbund har derfor udarbejdet en tabel, så du kan få overblik over de mange lokale jagttider. 

Herunder kan du se et kort, der groft illustrerer de regioner, hvor der gælder lokale jagttider.