Kursus i lokal jagtforening?

Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen i Danmarks Jægerforbund tilbyder en række kurser, som kan afholdes lokalt i jagtforeningerne. På den måde kan du arrangere dine egne lokale kurser for medlemmerne og benytte Jægerforbundets undervisere.

Danmarks Jægerforbund ønsker at medvirke til at skabe grundlag for øget kursusaktivitet i jagtforeningerne, og samtidig gøre det billigere og mere attraktivt at videreuddanne sig.

Kursusemner til de lokale kurser kan eksempelvis være fældefangst, vildtbehandling, etablering af vildtagre, terrænpleje for markvildt samt meget andet.

Er der specielle ønsker til et lokalt kursus, skal du rette henvendelse til Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen, som så vil forsøge at lave kurset.

Pris

Deltagerprisen på et kursus, dvs. den pris den enkelte deltager skal betale, fastsættes af den arrangerende jagtforening, som dermed er økonomisk ansvarlig for kursets økonomi. Jagtforeningen afgør selv, om det givne kursus skal være indtægtsdækket ved brugerbetaling eller f.eks. gratis via jagtforeningens egen økonomi.

Prisen er som udgangspunkt en fast pris for én undervisningsdag. Underviserens honorar og transportomkostninger samt undervisningsmateriale er indeholdt i prisen.

  • Dagskursus op til 20 deltagere: 5.000,- kr. (én underviser)
  • Dagskursus for 20-40 deltagere: 7.000,- kr. (to undervisere)
  • Dagskursus for 40-60 deltagere: 9.000,- kr. (tre undervisere)

Kursusprisen er afhængig af deltagerantal. Årsagen er, at der kræves flere undervisere, når deltagerantallet øges, fordi der samtidig er behov for fokus på de enkelte deltageres involvering.

Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen fremsender faktura på kursusprisen efter endt kursus.

De nævnte priser gælder kun for udvalgte kurser. Kontakt Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen for at høre nærmere. Tlf.: 8888 7500, E-mail: kurser@jaegerne.dk