Terrænpleje for markvildt

Den rettet terrænpleje for markvildtet kan på nogle landbrugsarealer være afgørende for, at sikre markvildtet de rette livsbetingelser for bæredygtig jagt.

Der kommer snart mere information om kurset.