Terrænpleje for hjortevildt

Hjortevildt kar generelt gode livsbetingelser i skovene og landbrugslandet, og ofte vil den rette og målrettede terrænpleje for hjortevildtet have en gavnede effekt for at naturen og biodiversiteten.

Der kommer mere information om kurset snarest.