Fælles forvaltning af hjorte-, træk- og markvildt

I mange tilfælde vil en fælles forvaltning af vildtet på tværs af lodsejergrænser give mulighed for en mere målrettet forvaltning og ikke mindst en bedre jagt.