Etablering og pleje af vildtagre

En veletableret vildtager kan være medvirkende til at sikre vildtet et nødvendigt terrænplejetiltag for et velfungere levested. Få indsigt i regler, afgrødevalg, etablering og pleje.

Der kommer snart mere info om kurset.