Trækvildt – optimer levestederne for ænder, gæs og vadefugle

Få indsigt i hvordan Landbrugsstøtteordningerne kan medvirke til at skabe levesteder for ænder, gæs og vadefugle, og samtidig skabe bufferzone overfor tab af næringsstoffer, så det sikrer et bedre miljø.

Der vil komme mere information om kurset senere.